Naši jubilanti
Na této stránce jsou zveřejňovány pouze gratulace občanům, kteří poskytli souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Rok 2018

Poslední lednovou jubilantkou je paní Jaroslava Strnadová ze Smolné, která dne 18. 1. 2018 oslavila krásné 85. narozeniny. Za obec jí byli v pondělí 29. 1. 2018 popřát vše nejlepší starosta Petr Nárožný a členka kulturní komise Miroslava Hebelková. Paní Strnadové zastupitelstvo obce přeje do dalších let hlavně pevné zdraví, štěstí, pohody a dobré nálady!


Paní Svatava Komoňová z Bělé u Jevíčka oslavila dne 11. 1. 2018 krásné 70. narozeniny. Za obec jí v den narozenin přišli osobně pogratulovat místostarosta Josef Červinka a zastupitelka Anna Smreková. Zastupitelstvo obce paní Komoňové přeje do dalších let hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a spokojenosti!


Dne 7. 1. 2018 oslavil své 70. narozeniny pan Milan Schiller z Bělé u Jevíčka. Za obec mu přišli 9. 1. 2018 osobně pogratulovat starosta Petr Nárožný a předsedkyně kulturní komise Markéta Vašková. Zastupitelstvo obce panu Schillerovi přeje do dalších let hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a životního elánu!


První letošní jubilantkou, která dne 6. 1. 2018 oslavila krásné 85. narozeniny, je paní Marie Porketová z Bělé u Jevíčka. Zastupitelstvo obce jí přeje do dalších let hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a pohody!


Naši jubilanti 2017

Naši jubilanti 2016

Naši jubilanti 2015