Naši jubilanti
Na této stránce jsou zveřejňovány pouze gratulace občanům, kteří poskytli souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Rok 2018

V úterý 27. 3. 2018 oslavil své 85. narozeniny pan Stanislav Nárožný z Bělé u Jevíčka. Za obec mu byly 23. 3. 2018 osobně pogratulovat zastupitelka Anna Smreková a předsedkyně kulturní komise Markéta Vašková. Zastupitelstvo obce panu Nárožnému přeje do dalších let hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a spokojenosti!


Poslední lednovou jubilantkou je paní Jitka Procházková ze Smolné. V neděli 28. 1. 2018 oslavila krásné 70. narozeniny. Za obec jí byli 20. 2. 2018 pogratulovat starosta Petr Nárožný a paní Marie Kobelková. Paní Procházkové zastupitelstvo obce přeje do dalších let hlavně pevné zdraví, štěstí, spokojenosti a životního elánu!


Další lednovou jubilantkou je paní Jaroslava Strnadová ze Smolné, která dne 18. 1. 2018 oslavila krásné 85. narozeniny. Za obec jí byli v pondělí 29. 1. 2018 popřát vše nejlepší starosta Petr Nárožný a členka kulturní komise Miroslava Hebelková. Paní Strnadové zastupitelstvo obce přeje do dalších let hlavně pevné zdraví, štěstí, pohody a dobré nálady!


Paní Svatava Komoňová z Bělé u Jevíčka oslavila dne 11. 1. 2018 krásné 70. narozeniny. Za obec jí v den narozenin přišli osobně pogratulovat místostarosta Josef Červinka a zastupitelka Anna Smreková. Zastupitelstvo obce paní Komoňové přeje do dalších let hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a spokojenosti!


Dne 7. 1. 2018 oslavil své 70. narozeniny pan Milan Schiller z Bělé u Jevíčka. Za obec mu přišli 9. 1. 2018 osobně pogratulovat starosta Petr Nárožný a předsedkyně kulturní komise Markéta Vašková. Zastupitelstvo obce panu Schillerovi přeje do dalších let hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a životního elánu!


První letošní jubilantkou, která dne 6. 1. 2018 oslavila krásné 85. narozeniny, je paní Marie Porketová z Bělé u Jevíčka. Zastupitelstvo obce jí přeje do dalších let hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a pohody!


Naši jubilanti 2017

Naši jubilanti 2016

Naši jubilanti 2015