Vyhlášky a nařízení
Platné vyhlášky a nařízení obce Bělá u Jevíčka schváleno účinnost ke stažení
Jednací řád Zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka 27. 04. 2011 27. 04. 2011
Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka 27. 11. 2014 27. 11. 2014
č. 1/2011 Obecně závazná vyhláška obce Bělá u Jevíčka, kterou se zrušuje vyhláška obecního zastupitelstva o čistotě a pořádku na území obce Bělá a Smolná 22. 02. 2011 01. 04. 2011
č. 2/2011 Opatření obecné povahy, kterým se stanoví územní opatření o stavební úzávěře 09. 11. 2011 10. 11. 2011
č. 3/2011 Opatření obecné povahy, kterým se stanoví územní opatření o stavební úzávěře 09. 11. 2011 10. 11. 2011
č. 1/2015 Obecně závazná vyhláška obce Bělá u Jevíčka o stanovení systému shromažďováním sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bělá u Jevíčka 23. 03. 2015 01. 04. 2015
č. 1/2017 Obecně závazná vyhláška obce Bělá u Jevíčka o nočním klidu 01. 06. 2017 21. 06. 2017
č. 2/2017 Obecně závazná vyhláška obce Bělá u Jevíčka, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 26. 10. 2017 10. 11. 2017
č. 2/2019 Obecně závazná vyhláška obce Bělá u Jevíčka o místním poplatku ze psů 11. 12. 2019 01. 01. 2020
č. 1/2021 Obecně závazná vyhláška obce Bělá u Jevíčka o místním poplatku z pobytu 28. 01. 2021 12. 01. 2021
č. 2/2021 Obecně závazná vyhláška obce Bělá u Jevíčka o regulaci hlučných činností 28. 04. 2021 20. 05. 2021
č. 3/2021 Obecně závazná vyhláška obce Bělá u Jevíčka o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 27. 10. 2021 01. 01. 2022