Mapový portál Geosense
Zpřístupnili jsme nový mapový informační systém pomocí něhož lze prohlížet mapu obce, katastrální mapu, zobrazit inženýrské sítě (vodovod, plynovod, telekomunikace, vedení NN a VN), přistupovat do systému katastru nemovitostí a získat informace například o číslech popisných a evidenčních. Panel na levé straně obsahuje mapové vrstvy, které lze dále rozkliknout na podrobnější informace. Můžete zde i měřit a tisknout.

Pro přístup do informačního systému Katastru nemovitostí (Menu - Nahlížení do KN) je u některých prohlížečů potřeba povolit otevírání vyskakovacích oken (pop-up).

Mapovou aplikaci naší obce otevřete kliknutím na následující banner:


nebo tímto odkazem: https://maps.geosense.cz/bela-u-jevicka