Odpadové hospodářství
Kalendář svozu odpadu pro rok 2019 naleznete zde.

 

Obec Bělá u Jevíčka vstoupila dne 21. 12. 2017 do Dobrovolného svazku obcí Technické služby Malá Haná, který byl založen za účelem zajištění komplexních služeb v odpadovém hospodářství v regionu Malá Haná. Svazek obcí podal v polovině února 2018 úspěšnou žádost o dotaci na nákup tříděných nádob.

Domovní odpad:

Svoz komunálního odpadu občanů je do 31. 12. 2019 smluvně zajištěn prostřednictvím firmy SUEZ Využití zdrojů a.s. (bývalá SITA CZ a.s.). Svoz je čtrnáctidenní a v roce 2019 probíhá každý lichý týden vždy ve středu. Případné reklamace nevyvezených nádob přijímá dispečer firmy SUEZ Využití zdrojů a.s. pan Josef Alexa, tel. 724 761 641.

Místní poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2019 činí 492 Kč/osobu dle OZV č. 2/2015.

Tříděný odpad:

Na konci června 2019 obdržela každá domácnost do zápůjčky dvě nádoby na tříděný odpad - modrou na papír a žlutou na plasty a kovy. Tyto nádoby vyváží 1x za měsíc svozová společnost Technické služby Malá Haná s.r.o., která byla založena pod DSO Technické služby Malá Haná.

Dále jsou v obci rozmístěny v 6 lokalitách (sběrných hnízdech) kontejnery na tříděný odpad:

Bělá u Jevíčka
  • u obchodu - 4x plasty, 1x sklo, 1x papír, 1x kovy
  • u obecního úřadu - 1x plasty, 1x nápojové kartony, 1x sklo, 2x papír (1100 l a 240 l), 2x kovy (1100 l a 240 l), 1x textil, 1x oleje a tuky (vhazovat v PET lahvích)
  • v Horním konci - 1x plasty
  • v Kolišově - 1x plasty
  • na hřišti - velkoobjemový kontejner na BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad)
Smolná
  • na návsi - 2x plasty, 1x nápojové kartony, 1x sklo, 2x papír (1100 l a 240 l), 2x kovy (1100 l a 240 l), 1x textil, 1x oleje a tuky (vhazovat v PET lahvích), velkoobjemový kontejner na BRKO

Na pořízení kontejnerů na jednotlivé druhy odpadů a zpevnění ploch pod těmito kontejnery čerpala obec Bělá u Jevíčka dotaci z OP Životní prostředí v rámci projektu Rozšíření sběrných nádob v Bělé u Jevíčka, který byl realizován od 1. 9. - 1. 10. 2016.

V přízemí budovy OÚ Bělá u Jevíčka jsou na chodbě umístěny dva sběrné boxy. Jeden je určený na cartridge a tonery a druhý na drobné elektrozařízení a baterie.

Sběr vysloužilých elektrozařízení je v obci organizován také SDH Bělá u Jevíčka v rámci programu „Recyklujte s hasiči“.

Minimálně 2x ročně (obvykle na jaře a na podzim) bývají na hřišti v Bělé u Jevíčka a na návsi ve Smolné přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad a nebezpečný odpad. Dále obec 1x ročně organizuje sběr kovového odpadu ve spolupráci s místními spolky. O přesném termínu sběru jsou občané vždy včas informováni.

Obec je rovněž zapojena do systému zpětného odběru a využití odpadů společnosti EKO-KOM, a.s.

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, obec Bělá u Jevíčka ve spolupráci se společnosti EKO-KOM, a.s. příspívá ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy, jak lze vidět z následujících osvědčení o úspoře emisí.

Firmy, co vyvážejí septiky a jímky:

VHOS a. s., provozovna ČOV Jevíčko - vedoucí Jan Doležel, tel: 724 121 507, e-mail: dolezelj@vhos.cz

CHEMWORK Borotín - Petr Türk, Borotín 78, tel: 603 780 320, e-mail: chemwork@seznam.cz, leták zde

Pavel Holler, Zálesí 3, Biskupice, tel.: 737 151 933

Ostatní:

Obec Slatina nabízí přistavění kontejnerů na bioodpad nebo jiný odpad. V případě zájmu volejte na tel.: 724 927 071 nebo 724 927 073, e‑mail: brko@obec-slatina.cz. Cenová nabídka pro Bělou a pro Smolnou.