Odpadové hospodářství
Domovní odpad:

Svoz komunálního odpadu občanů je smluvně zajištěn prostřednictvím firmy SUEZ Využití zdrojů a.s. (bývalá SITA CZ a.s.). Svoz je čtrnáctidenní a v roce 2018 probíhá každý lichý týden vždy ve středu. Případné reklamace nevyvezených nádob přijímá dispečer firmy SUEZ Využití zdrojů a.s. pan Josef Alexa, tel. 724 761 641.

Místní poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2018 činí 492 Kč/osobu dle OZV č. 2/2015.

Tříděný odpad:

Kontejnery na tříděný odpad jsou v obci rozmístěny v 6 lokalitách (sběrných hnízdech):

Bělá u Jevíčka
  • u obchodu - 4x plasty, 1x sklo, 1x papír, 1x kovy
  • u obecního úřadu - 1x plasty, 1x nápojové kartony, 1x sklo, 2x papír (1100 l a 240 l), 2x kovy (1100 l a 240 l), 1x textil, 1x oleje a tuky
  • v Horním konci - 1x plasty
  • v Kolišově - 1x plasty
  • na hřišti - velkoobjemový kontejner na BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad)
Smolná
  • na návsi - 2x plasty, 1x nápojové kartony, 1x sklo, 2x papír (1100 l a 240 l), 2x kovy (1100 l a 240 l), 1x textil, 1x oleje a tuky, velkoobjemový kontejner na BRKO
V přízemí budovy OÚ Bělá u Jevíčka jsou na chodbě umístěny dva sběrné boxy. Jeden je určený na cartridge a tonery a druhý na drobné elektrozařízení a baterie.

Sběr vysloužilých elektrozařízení je v obci organizován také SDH Bělá u Jevíčka v rámci programu „Recyklujte s hasiči“.

Minimálně 2x ročně (obvykle na jaře a na podzim) bývají na hřišti v Bělé u Jevíčka a na návsi ve Smolné přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad a nebezpečný odpad. Dále obec 1x ročně organizuje sběr kovového odpadu ve spolupráci s místními spolky. O přesném termínu sběru jsou občané vždy včas informováni.

Obec je rovněž zapojena do systému zpětného odběru a využití odpadů společnosti EKO-KOM, a.s.

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, obec Bělá u Jevíčka ve spolupráci se společnosti EKO-KOM, a.s. příspívá ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy, jak lze vidět z následujících osvědčení o úspoře emisí.

Firmy, co vyvážejí septiky a jímky:

VHOS a. s., provozovna ČOV Jevíčko - vedoucí Jan Doležel, tel: 724 121 507, e-mail: dolezelj@vhos.cz

CHEMWORK Borotín - Petr Türk, Borotín 78, tel: 603 780 320, e-mail: chemwork@seznam.cz, leták zde

Pavel Holler, Zálesí 3, Biskupice, tel.: 737 151 933

Ostatní:

Obec Slatina nabízí přistavění kontejnerů na bioodpad nebo jiný odpad. V případě zájmu volejte na tel.: 724 927 071 nebo 724 927 073, e‑mail: brko@obec-slatina.cz. Cenová nabídka pro Bělou a pro Smolnou.