Odpadové hospodářství
KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ pro rok 2024 naleznete zde.

Obec Bělá u Jevíčka vstoupila dne 21. 12. 2017 do Dobrovolného svazku obcí Technické služby Malá Haná, který byl založen za účelem zajištění komplexních služeb v odpadovém hospodářství v regionu Malá Haná.

DSO Technické služby Malá Haná podal v únoru 2018 úspěšnou žádost o dotaci na nákup tříděných nádob.
Název projektu: Dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná – Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů.

Další úspěšnou žádost o dotaci na zakoupení domácích kompostérů podal DSO TSMH v říjnu 2019.
Název projektu: Dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná – Předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu.

Základní pravidla při svozu odpadů od domácností naleznete zde.

Domovní odpad:

Svoz komunálního odpadu občanů je od 1. 1. 2020 smluvně zajištěn prostřednictvím svozové společnosti Technické služby Malá Haná s.r.o., která byla založena pod DSO Technické služby Malá Haná. Svoz je uskutečněn 1x za 4 týdny, a to vždy ve čtvrtek.

Místní poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2024 činí 800 Kč/osobu dle OZV č. 1/2023.

Tříděný odpad:

Na konci června 2019 obdržela každá domácnost do zápůjčky dvě nádoby na tříděný odpad - modrou na papír a žlutou na plasty a kovy. Tyto nádoby rovněž vyváží svozová společnost Technické služby Malá Haná s.r.o., a to 1x za 4 týdny vždy v pondělí.

Dále jsou v obci rozmístěny v 6 lokalitách (sběrných hnízdech) kontejnery na tříděný odpad:

Bělá u Jevíčka
  • u obchodu - 4x plasty, 1x sklo, 1x papír, 1x kovy
  • u obecního úřadu - 1x plasty, 1x nápojové kartony, 1x sklo, 2x papír (1100 l a 240 l), 2x kovy (1100 l a 240 l), 1x textil, 1x oleje a tuky (vhazovat v PET lahvích)
  • v Horním konci - 1x plasty
  • v Kolišově - 1x plasty
  • na hřišti - velkoobjemový kontejner na BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad)
Smolná
  • na návsi - 2x plasty, 1x nápojové kartony, 1x sklo, 2x papír (1100 l a 240 l), 2x kovy (1100 l a 240 l), 1x textil, 1x oleje a tuky (vhazovat v PET lahvích), velkoobjemový kontejner na BRKO

Na pořízení kontejnerů na jednotlivé druhy odpadů a zpevnění ploch pod těmito kontejnery čerpala obec Bělá u Jevíčka dotaci z OP Životní prostředí v rámci projektu Rozšíření sběrných nádob v Bělé u Jevíčka, který byl realizován od 1. 9. - 1. 10. 2016.

V přízemí budovy OÚ Bělá u Jevíčka jsou na chodbě umístěny dva sběrné boxy. Jeden je určený na cartridge a tonery a druhý na drobné elektrozařízení a baterie.

Sběr vysloužilých elektrozařízení je v obci organizován také SDH Bělá u Jevíčka v rámci programu „Recyklujte s hasiči“.

Minimálně 2x ročně (obvykle na jaře a na podzim) bývají na hřišti v Bělé u Jevíčka a na návsi ve Smolné přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad a nebezpečný odpad. Dále obec 1x ročně organizuje sběr kovového odpadu ve spolupráci s místními spolky. O přesném termínu sběru jsou občané vždy včas informováni.

Obec je rovněž zapojena do systému zpětného odběru a využití odpadů společnosti EKO-KOM, a.s.

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, obec Bělá u Jevíčka ve spolupráci se společnosti EKO-KOM, a.s. příspívá ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy, jak lze vidět z následujících osvědčení o úspoře emisí.

Informace o výtěžnosti odpadů v obci Bělá u Jevíčka naleznete zde.

Informace k odpadovému hospodářství v obci Bělá u Jevíčka:

Informace k odpadovému hospodářství v obci Bělá u Jevíčka za rok 2020 naleznete zde.

Informace k odpadovému hospodářství v obci Bělá u Jevíčka za rok 2021 naleznete zde.

Informace k odpadovému hospodářství v obci Bělá u Jevíčka za rok 2022 naleznete zde.

Firmy, co vyvážejí septiky a jímky:

VHOS a. s., provozovna ČOV Moravská Třebová - pro objednávku vyvezení septiku lze využít tento ONLINE FORMULÁŘ, příp. kontaktovat pana Martina Šibora, tel. 602 113 642, e-mail: martin.sibor@vhos.cz

CHEMWORK Borotín - Petr Türk, Borotín 78, tel: 603 780 320, e-mail: chemwork@seznam.cz, leták zde

Pavel Holler, Zálesí 3, Biskupice, tel.: 737 151 933

Ostatní:

Obec Slatina nabízí přistavění kontejnerů na bioodpad nebo jiný odpad. V případě zájmu volejte na tel.: 724 927 071 nebo 724 927 073, e‑mail: brko@obec-slatina.cz. Ceník pro obce a občany vozící odpad samostatně platný od 1. 1. 2021 naleznete zde.