Aktuality
28. 01. 2020
Projektanti z firmy RECPROJEKT budou od 18:00 v Kulturním domě v Bělé u Jevíčka občanům vysvětlovat základní informace k odkanalizování obce Bělá u Jevíčka a Smolná (splaškové tlakové kanalizaci a ČOV) a zodpovídat dotazy občanů. Účast občanů je žádoucí! Více informací naleznete v dopise zde.
07. 02. 2020
Výbor pro kulturu a občanské záležitosti a Divadlo Květ Života vás srdečně zvou na divadelní představení POHÁDKA MLÁDÍ, které se bude konat od 18:00 v Kulturním domě v Bělé u Jevíčka. Cena vstupenky v předprodeji na OÚ Bělá u Jevíčka 100 Kč, na místě 120 Kč. Více informací na plakátu zde.

Další informace:

Informace ohledně vybírání místních poplatků pro rok 2020 naleznete zde.

Charita Moravská Třebová upřímně děkuje všem dárcům i koledníkům, kteří svou štědrostí a obětavostí přispěli k letošní Tříkrálové sbírce 2020. Celkově se v naší obci vybralo 9 982 Kč, z toho v Bělé u Jevíčka 7 067 Kč a ve Smolné 2 915 Kč. Letáček naleznete zde.

Hledá se zkušený a plnoletný jezdec popřípadě student jezdecké školy, který by měl/a zájem o pravidelné vyjížďky do přírody. Více informací na letáčku zde.

Od ledna 2020 začnou komunální odpad vyvážet Technické služby Malá Haná s.r.o., a to 1x měsíčně. Kdo topí uhlím a má více popelu, musí si pořídit druhou popelnici na svoje náklady.

Pardubický kraj vyhlásil dne 4. 9. 2019 již 5. výzvu tzv. kotlíkových dotací, zaměřených na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním o maximální 2. emisní třídě. Příjem žádostí o poskytnutí dotace bude spuštěn 8. 10. 2019 v 6:30. Úplné znění výzvy včetně příloh a pokynů k vyplnění žádosti je dostupné na tomto odkazu: www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace.

Do fotogalerie byly přidány fotografie z těchto akcí:
- Obnova křížku na návsi ve Smolné v roce 2019,
- Rozsvícení vánočního stromku ve Smolné 30. 11. 2019,
- Fyzikální show a Mikulášská besídka 6. 12. 2019,
- Tříkrálová sbírka 4. 1. 2020.


Archiv: Aktuality 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006