Aktuality
09. - 11. 06. 2023
V Bělé pod Bezdězem proběhne již 11. setkání obcí s názvem Bělá.
23. 06. 2023
V sále kulturního domu v Bělé u Jevíčka se bude od 18:00 promítat animovaná komedie Kocour v botách: Poslední přání. V rámci Dětského dne budou mít děti do 15 let vstupné zdarma, ostatní 80 Kč. Občerstvení zajištěno. Plakát naleznete zde.

Ostatní informace:

V Bělé u Jevíčka působí od roku 2022 spolek Hipocentrum Bělá, z.s., který pomáhá dětem, seniorům, mentálně a tělesně znevýhodněným osobám trávit svůj volný čas se zvířaty. Více informací naleznete na webových stránkách spolku: ranch-belaujev.webnode.cz.

Od 1. 3. 2023 nově zahájil svoji praxi v ortopedické ambulanci v Moravské Třebové MUDr. Petr Kučera. Více informací naleznete zde.

Od 9. 1. 2023 je spuštěn elektronický příjem žádostí o dotaci z programu Nová zelená úsporám Light, který je určený seniorům a domácnostem s nízkými příjmy. Dotace je určena na zateplení střechy, fasády, stropu, podlah, vchodových dveří nebo oken. V případě zájmu vše pomůže bezplatně vyřídit pracovnice MAS MTJ, tel. 792 756 089. Bližší informace naleznete na letáčku zde.

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (zkráceně POVEZ II) je zaměřen na podporu zaměstnavatelů a OSVČ při školení či rekvalifikaci stávajících či přijímaných zaměstnanců. Více informací o tomto projektu naleznete zde.

Kalendář svozu odpadů pro rok 2023.

Komunitní dům seniorů v Konici - možnost bydlení pro seniory od 1. 1. 2023, web: koduskonice.eu.

Český telekomunikační úřad informuje o možném zhoršení televizního signálu přijímaného přes anténu a sděluje, co v takovém případě dělat.

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině v Pardubicích - leták v ukrajinském jazyce obsahuje základní informace o umístění, provozu a činnosti regionálního centra pomoci Ukrajině.

Problém černých skládek se s železnou pravidelností objevuje i v naší obci. Pokračování slova starosty zde.

Připomínáme občanům, že přes připravované odkanalizovaní obce tlakovou kanalizací, které se nachází ve fázi projektové přípravy, je i nadále nutné vyvážet jímky a septiky.

Do fotogalerie byly přidány fotografie z těchto akcí:
- Tříkrálová sbírka 7. 1. 2023,
- 1. Smolenský hasičský ples 21. 1. 2023,
- Masopust neboli vostatke v Bělé u Jevíčka 18. 2. 2023,
- Masopust neboli vostatke ve Smolné 18. 2. 2023,
- Divadelní představení Dveře 10. 3. 2023.


Aktuální opatření proti covid-19 a další potřebné informace včetně programů podpory naleznete přehledně, jednoduše a srozumitelně na Covid Portal.

Archiv: Aktuality 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006