Aktuality
22. 02. 2020
SDH Bělá u Jevíčka i SDH Smolná pořádají masopustní průvod nebo-li "VOSTATKE".
25. 02. 2020
Termín předběžných přihlášek na 8. setkání obcí s názvem Bělá, které letos proběhne ve dnech 5. - 7. 6. 2020 v České Bělé. Z důvodů nutnosti zajištění ubytování na místě setkání a zajištění dopravy je nutné se přihlásit již v tomto termínu na OÚ nebo telefonicky p. starostovi 777 874 573. Podrobný program setkání bude upřesněn později.
14. 03. 2020
Obec Bělá u Jevíčka vyhlašuje od 9:00 pro občany a místní spolky brigádu na úklid větví po kůrovcové těžbě v lese ve Smolné. Pokud můžete, vezměte si s sebou sekerky a ruční pilky. Budeme rádi za každou pomoc. Občerstvení (teplý čaj a buřty k opečení) bude zajištěné.
20. 03. 2020
Termín, do kdy se mohou dobrovolníci přihlásit na OÚ Bělá u Jevíčka k akci "Ukliďme Česko". Dle počtu přihlášených budou vytvořeny skupiny a přiděleny jim příslušné rajony k úklidu. Úklidovým dnem bude sobota 4. dubna 2020.

Další informace:

Informace ohledně vybírání místních poplatků pro rok 2020 naleznete zde.

Na vizualizaci ze Studie řešení hřiště a venkovního zázemí kulturního domu se můžete podívat zde.

HZS Jevíčko, a.s. a Chornická z.o.s., a.s. přijímají od 2. 3. 2020 objednávky naturálií. Více se dozvíte zde.

Česká pošta od 1. 2. 2020 zavádí u vybraných listovních zásilek tzv. dvourychlostní systém doručování. Více se dočtete na letáčku zde.

Prezentace firmy RECPROJEKT s.r.o. - ČOV A SPLAŠKOVÁ TLAKOVÁ KANALIZACE, která byla občanům promítaná 28. 1. 2020 v Kulturním domě v Bělé u Jevíčka.

Pardubický kraj vyhlásil dne 4. 9. 2019 již 5. výzvu tzv. kotlíkových dotací, zaměřených na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním o maximální 2. emisní třídě. Příjem žádostí o poskytnutí dotace bude spuštěn 8. 10. 2019 v 6:30. Úplné znění výzvy včetně příloh a pokynů k vyplnění žádosti je dostupné na tomto odkazu: www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace.

Do fotogalerie byly přidány fotografie z těchto akcí:
- Tříkrálová sbírka 4. 1. 2020.


Archiv: Aktuality 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006