Aktuality

Na základě Usnesení Vlády ČR je s účinností od 22. 10. 2020 omezen provoz OÚ Bělá u Jevíčka pro veřejnost, a to na pondělí 7:00 - 11:30 a středu 12:00 - 16:30. Prosíme, o dodržování následujících opatření.

Usnesení Vlády ČR ze dne 30. 10. 2020 o změně a přijetí krizových opatření naleznete zde.

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů, které je nutné provést nejpozději do 15. listopadu 2020, naleznete zde.

Připomínáme občanům, že přes připravované odkanalizovaní obce tlakovou kanalizací, které se nachází ve fázi projektové přípravy, je i nadále nutné vyvážet jímky a septiky.

Pro lepší informovanost o aktuálním dění v obci i s ohledem na současná krizová opatření, jsme pro Vás připravili nový komunikační kanál Hlášenírozhlasu.cz, díky kterému Vás budeme informovat prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu, popř. SMS zprávami. Celá tato služba pro Vás bude zcela zdarma, stačí se pouze přihlásit přes Internet ZDE nebo vyplnit ústřižek z informačního letáčku ZDE a vhodit jej do schránky na OÚ Bělá u Jevíčka.

Pardubický kraj vyhlásil dne 4. 9. 2019 již 5. výzvu tzv. kotlíkových dotací, zaměřených na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním o maximální 2. emisní třídě. Příjem žádostí o poskytnutí dotace bude spuštěn 8. 10. 2019 v 6:30. Úplné znění výzvy včetně příloh a pokynů k vyplnění žádosti je dostupné na tomto odkazu: www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace.

Do fotogalerie byly přidány fotografie z těchto akcí:
- Den matek 30. 5. 2020,
- Toulavá kamera ve Smolné 13. 6. a výstava modelů hradů p. Karla Lhotského 14. 6. 2020.


Aktuální opatření platná pro území celé České republiky

naleznete na odkazu: https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/


Další informace z Pardubického kraje ohledně KORONAVIRU naleznete na odkazu:
www.pardubickykraj.cz/koronavirus.


Počty osob s prokázanou nákazou COVID-19 můžete sledovat na těchto odkazech:

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje - aktuální situace

Přehled situace v ČR - informace z Ministerstva zdravotnictví ČRArchiv: Aktuality 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006