Ochrana osobních údajů (GDPR)
Dne 25. května 2018 nabyla účinnosti nová právní úprava oblasti ochrany osobních údajů – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. (anglicky: General Data Protection Regulation, odtud dále jen „GDPR“)

Obec Bělá u Jevíčka, jako správce osobních údajů, v souladu s ustanovením čl. 37 GDPR jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, kterou je společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 04223748.

Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA.

Pověřence můžete kontaktovat prostřednictvím:
  • tel. čísel: 732 464 854, 732 657 386, 733 281 378,
  • e-mailu: poverenec@gdprdoskol.cz,
  • ID datové schránky: 5b36car,
  • osobně na adrese: Palackého 150/8, 796 01 Prostějov.

Více informací ke GDPR naleznete v těchto dokumentech:

Prohlášení o ochraně osobních údajů (PDF)

Směrnice pro zacházení s osobními údaji (PDF)