Ochrana osobních údajů (GDPR)
Dne 25. května 2018 nabyla účinnosti nová právní úprava oblasti ochrany osobních údajů – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. (anglicky: General Data Protection Regulation, odtud dále jen „GDPR“)

Obec Bělá u Jevíčka, jako správce osobních údajů, v souladu s ustanovením čl. 37 GDPR jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, kterou je od 1. 1. 2021 poskytovatel dataAdvice, s.r.o., IČ: 09550381.

Osoba určená pro jednání za pověřence je pan Mgr. Martin Moučka.

Pověřence můžete kontaktovat prostřednictvím:
  • tel. čísel: 608 184 007,
  • e-mailu: dataadvice@seznam.cz,
  • ID datové schránky: rru3ng,
  • osobně na adrese: Eduarda Ušela 304, 679 63 Velké Opatovice.

Více informací ke GDPR naleznete v těchto dokumentech:

Prohlášení o ochraně osobních údajů (PDF)

Směrnice pro zacházení s osobními údaji (PDF)