Naši jubilanti 2022
Na této stránce jsou zveřejňovány pouze gratulace občanům, kteří poskytli souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Pan František Schüch z Bělé u Jevíčka oslavil dne 5. 7. 2022 významné životní jubileum 80 let. Za obec mu byli pogratulovat ve čtvrtek 7. 7. 2022 starosta Petr Nárožný a předsedkyně kulturní komise Markéta Vašková. Zastupitelstvo obce panu Schüchovi přeje hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a životního elánu!


Krásné 90. narozeniny oslavila dne 30. 3. 2022 paní Anna Bubeníková z Bělé u Jevíčka. Za obec se jí o den později vydali pogratulovat starosta obce Petr Nárožný a předsedkyně výboru pro kulturu a občanské záležitosti Markéta Vašková. Zastupitelstvo obce paní Bubeníkové přeje do dalších let hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a pohody!