Naši jubilanti 2020
Na této stránce jsou zveřejňovány pouze gratulace občanům, kteří poskytli souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Pan Rudolf Přichystal z Bělé u Jevíčka oslavil dne 19. 7. 2020 významné životní jubileum 80 let. Za obec mu byly pogratulovat ve čtvrtek 23. 7. 2020 členky výboru pro kulturu a občanské záležitosti Anna Smreková a Anežka Hladilová. Zastupitelstvo obce panu Přichystalovi přeje hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a životního elánu!


Mezi červencové jubilanty patřila také paní Marta Knötigová z Bělé u Jevíčka, která dne 14. 7. 2020 oslavila své 75. narozeniny. Za obec se jí o den později vydali pogratulovat starosta obce Petr Nárožný a předsedkyně výboru pro kulturu a občanské záležitosti Markéta Vašková. Zastupitelstvo obce paní Knötigové přeje do dalších let hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a radosti!


Své 70. narozeniny oslavil dne 8. 7. 2020 pan Vladimír Bubeník z Bělé u Jevíčka. Za obec mu v den narozenin byli pogratulovat členové výboru pro kulturu a občanské záležitosti Anna Smreková a Josef Červinka. Zastupitelstvo obce panu Bubeníkovi přeje hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a životního elánu!


Paní Eliška Nárožná z Bělé u Jevíčka oslavila dne 21. 6. 2020 své krásné 85. narozeniny. Za obec jí byly o den později pogratulovat členky výboru pro kulturu a občanské záležitosti Anna Smreková a Anežka Hladilová. Zastupitelstvo obce paní Nárožné přeje do dalších let hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a pohody!


Pan Josef Staněk z Bělé u Jevíčka oslavil dne 30. 5. 2020 významné životní jubileum 80 let. Za obec mu byli pogratulovat v pondělí 1. 6. 2020 členové výboru pro kulturu a občanské záležitosti Anna Smreková a Josef Červinka. Zastupitelstvo obce panu Staňkovi přeje hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a životního elánu!


Dne 20. 2. 2020 oslavila své 80. narozeniny paní Marie Přichystalová z Bělé u Jevíčka. Za obec jí v den narozenin přišly s gratulací navštívit členky výboru pro kulturu a občanské záležitosti Anna Smreková a Lucie Bubeníková. Zastupitelstvo obce paní Přichystalové přeje do dalších let hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, radosti a životního elánu!


Krásné 80. narozeniny oslavila dne 9. 2. 2020 paní Radmila Peterová z Bělé u Jevíčka. Za obec se jí v úterý 11. 2. 2020 vydali pogratulovat starosta obce Petr Nárožný a předsedkyně výboru pro kulturu a občanské záležitosti Markéta Vašková. Zastupitelstvo obce paní Peterové přeje do dalších let hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a pohody!


První letošní jubilantkou, která dne 23. 1. 2020 oslavila své 70. narozeniny, je paní Anna Andrlíková z Bělé u Jevíčka. Za obec jí byly o den později pogratulovat členky výboru pro kulturu a občanské záležitosti Anna Smreková a Anežka Hladilová. Zastupitelstvo obce paní Andrlíkové přeje do dalších let hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a životního elánu!