Naši jubilanti 2016
Na této stránce jsou zveřejňovány pouze gratulace občanům, kteří poskytli souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Rovněž paní Marie Nárožná z Bělé u Jevíčka oslavila dne 31. 8. 2016 významné 80. narozeniny. V tento den ji za obec byly pogratulovat zastupitelka Anna Smreková a předsedkyně kulturní komise Markéta Vašková. Zastupitelstvo obce jí do dalších let přeje hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, radosti, pohody a spokojenosti!


Krásné 80. narozeniny oslavila dne 9. 5. 2016 paní Marie Šichová ze Smolné, které byli popřát vše nejlepší místostarosta Josef Červinka a zastupitelka Anna Smreková. Fotografie z této návštěvy bohužel nebyla pořízena. Paní Šichové přejeme do dalších let hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a pohody!


Další jubilant, kterému se osobně vydali 14. 5. 2016 pogratulovat starosta Petr Nárožný a místostarosta Josef Červinka, byl pan Herbert Heger ze Smolné. Dne 1. 5. 2016 oslavil své 75. narozeniny. Zastupitelstvo obce mu do dalších let přeje hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a životního elánu!


Dne 17. 4. 2016 oslavila krásné 80. narozeniny paní Jiřina Prokšová ze Smolné. Za obec jí v pátek 22. 4. 2016 přišli osobně pogratulovat starosta Petr Nárožný a místostarosta Josef Červinka. Zastupitelstvo obce jí do dalších let přeje hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, radosti, pohody a spokojenosti!