Veřejné zakázky
Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválena na jednání Zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka dne 5. 10. 2016, s účinností od 1. 10. 2016