Veřejné zakázky
Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválena na jednání Zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka dne 28. 1. 2021, s účinností od 28. 1. 2021.

Veřejné zakázky malého rozsahu:

Úprava veřejného prostranství před budovou OÚ - rekonstrukce oplocení


Podlimitní řízení:

Společenské zařízení Bělá u Jevíčka