Veřejné zakázky
Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválena na jednání Zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka dne 5. 10. 2016, s účinností od 1. 10. 2016

Veřejné zakázky malého rozsahu:

Úprava veřejného prostranství před budovou OÚ - rekonstrukce oplocení


Podlimitní řízení:

Společenské zařízení Bělá u Jevíčka