Naši jubilanti 2015
Na této stránce jsou zveřejňovány pouze gratulace občanům, kteří poskytli souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

V prosinci 2015 byli zastupité obce popřát k významnému životnímu jubileu:

  • paní Anděle Širůčkové z Bělé u Jevíčka, která slavila své 70. narozeniny. Za obec byla gratulovat zastupitelka Anna Smreková.
  • paní Věře Nárožné z Bělé u Jevíčka, která slavila své 70. narozeniny. Za obec byli gratulovat místostarosta Josef Červinka a zastupitelka Anna Smreková.
  • paní Marii Weiglové ze Smolné, která slavila své 80. narozeniny. Za obec byli gratulovat místostarosta Josef Červinka a zastupitelka Anna Smreková.
  • paní Stanislavě Koukalové z Bělé u Jevíčka, která slavila své 75. narozeniny. Za obec byli gratulovat starosta Petr Nárožný, předsedkyně kulturní komise Markéta Vašková a zastupitelka Anna Smreková.

Všem výše jmenovaným přejeme do dalších let hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a pohody!


20. 11. 2015 oslavila své 75. narozeniny paní Ludmila Staňková. O tři dny později jí přišli pogratulovat také místostarosta Josef Červinka se zastupitelkou a knihovnicí Ladislavou Porketovou. U manželů Staňkových byli zástupci obce letos gratulovat již podruhé. 75. narozeniny slavil 30. 5. 2015 i pan Josef Staněk. Oběma jim do dalších let přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a životního elánu!


Nejstarší občanka Bělé u Jevíčka, paní Vlasta Galová, oslavila dne 26. 10. 2015 své krásné 91. narozeniny. V tento den jí přišli pogratulovat také zástupci za obec, a to starosta Petr Nárožný a předsedkyně kulturní komise Markéta Vašková. Do dalších let jí přejeme hlavně pevné zdraví, pohodu a radost z vnoučátek a pravnoučátek!