Naši jubilanti 2017
Na této stránce jsou zveřejňovány pouze gratulace občanům, kteří poskytli souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Posledním jubilantem v roce 2017, ke kterému se vypravili zástupci obce, je pan Rudolf Bubeník z Bělé u Jevíčka. Dne 11. 11. 2017 oslavil své 91. narozeniny a ve středu 15. 11. 2017 mu byli pogratulovat místostarosta Josef Červinka a zastupitelka Anna Smreková. Zastupitelstvo obce panu Bubeníkovi do dalších let přeje hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody a dobré nálady!


Krásné 75. narozeniny oslavila dne 7. 11. 2017 paní Karla Lukášková z Bělé u Jevíčka. Za obec jí 15. 11. 2017 byli pogratulovat starosta Petr Nárožný a předsedkyně kulturní komise Markéta Vašková. Zastupitelstvo obce paní Lukáškové přeje do dalších let hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a životního elánu!


Nejstarší občanka Bělé u Jevíčka, paní Vlasta Galová, oslavila dne 26. 10. 2017 své krásné 93. narozeniny. Za obec se jí 1. 11. 2017 vydali pogratulovat starosta Petr Nárožný a předsedkyně kulturní komise Markéta Vašková. Do dalších let paní Galové přejeme hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, radosti, pohody a spokojenosti!


Krásné 85. narozeniny oslavila dne 27. 8. 2017 paní Milada Melcherová z Bělé u Jevíčka. Za obec jí 4. 9. 2017 byli pogratulovat místostarosta Josef Červinka a předsedkyně kulturní komise Markéta Vašková. Zastupitelstvo obce paní Melcherové přeje do dalších let hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a životního elánu!


Pan František Schüch z Bělé u Jevíčka oslavil dne 5. 7. 2017 své 75. narozeniny. Za obec mu byly 10. 7. 2017 pogratulovat předsedkyně kulturní komise Markéta Vašková a zastupitelka Anna Smreková. Zastupitelstvo obce panu Schüchovi přeje do dalších let hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a spokojenosti!


Dne 25. 6. 2017 oslavil své 70. narozeniny pan Ivan Koukal z Bělé u Jevíčka. Za obec ho byli dne 3. 7. 2017 navštívit místostarosta Josef Červinka a zastupitelka Anna Smreková. Zastupitelstvo obce panu Koukalovi přeje do dalších let hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a životního elánu!


Další květnovou jubilantkou byla paní Ludmila Nárožná z Bělé u Jevíčka, která oslavila dne 31. 5. 2017 krásné 80. narozeniny. Za obec jí 30. 5. 2017 byli pogratulovat místostarosta Josef Červinka a paní Zdena Hrdinová. Zastupitelstvo obce paní Nárožné přeje do dalších let hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a životního elánu!


Dne 30. 5. 2017 oslavil své 70. narozeniny pan Vlastimil Ženatý z Bělé u Jevíčka. Za obec mu v den narozenin přišli osobně pogratulovat starosta Petr Nárožný a zastupitelka Anna Smreková. Zastupitelstvo obce panu Ženatému přeje do dalších let hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a spokojenosti!


Krásné 75. narozeniny oslavila dne 21. 5. 2017 paní Marie Nováková ze Smolné. Také jí zastupitelstvo obce přeje do dalších let hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a životního elánu!


Rovněž paní Jarmila Schüchová z Bělé u Jevíčka oslavila dne 18. 5. 2017 své 70. narozeniny. Za obec jí byli 15. 5. 2017 pogratulovat místostarosta Josef Červinka a předsedkyně kulturní komise Markéta Vašková. Zastupitelstvo obce paní Schüchové do dalších let přeje hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, radosti, pohody a spokojenosti!


Dne 4. 3. 2017 oslavil své 70. narozeniny pan Pavel Breuer z Bělé u Jevíčka. Za obec mu přišly 6. 3. 2017 osobně pogratulovat zastupitelka Anna Smreková a předsedkyně kulturní komise Markéta Vašková. Zastupitelstvo obce panu Breuerovi přeje do dalších let hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a spokojenosti!


Další jubilantkou, která dne 12. 2. 2017 oslavila své 70. narozeniny, je paní Marie Koukalová z Bělé u Jevíčka. Za obec jí byli ve středu 15. 2. 2017 popřát vše nejlepší místostarosta Josef Červinka a zastupitelka Anna Smreková. Paní Koukalové přejeme do dalších let hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a pohody!


První únorový jubilant, kterému se osobně vydaly 6. 2. 2017 pogratulovat zastupitelka Anna Smreková a předsedkyně kulturní komise Markéta Vašková, byl pan Jindřich Štěrba z Bělé u Jevíčka. Dne 5. 2. 2017 oslavil své 70. narozeniny. Zastupitelstvo obce mu do dalších let přeje hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody a dobré nálady!


Dne 15. 1. 2017 oslavil krásné 80. narozeniny pan Leopold Peter z Bělé u Jevíčka. Za obec mu přišli ve středu 18. 1. 2017 osobně pogratulovat starosta Petr Nárožný, zastupitelka Anna Smreková a předsedkyně kulturní komise Markéta Vašková. Zastupitelstvo obce panu Peterovi přeje do dalších let hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a životního elánu!