Aktuality 2020
01. - 05. 01. 2020
Obchod v Bělé u Jevíčka bude uzavřený z důvodu inventury.
04. 01. 2020
Charita Moravská Třebová organizuje v naší obci Tříkrálovou sbírku 2020, více informací se dočtete na letáku zde.
28. 01. 2020
Projektanti z firmy RECPROJEKT budou od 18:00 v Kulturním domě v Bělé u Jevíčka občanům vysvětlovat základní informace k odkanalizování obce Bělá u Jevíčka a Smolná (splaškové tlakové kanalizaci a ČOV) a zodpovídat dotazy občanů. Účast občanů je žádoucí! Více informací naleznete v dopise zde.
06. - 08. 02. 2020
Projektanti z firmy RECPROJEKT s.r.o. budou vykonávat pochůzky po nemovitostech v Bělé u Jevíčka i ve Smolné. Kontakt pro domluvu termínu návštěvy na projektanta akce: Ing. Pavel Černý - tel. 776 709 092.
07. 02. 2020
Výbor pro kulturu a občanské záležitosti a Divadlo Květ Života vás srdečně zvou na divadelní představení POHÁDKA MLÁDÍ, které se bude konat od 18:00 v Kulturním domě v Bělé u Jevíčka. Cena vstupenky v předprodeji na OÚ Bělá u Jevíčka 100 Kč, na místě 120 Kč. Více informací na plakátu zde.
09. - 10. 02. 2020
Český hydrometeorologický ústav vydal varování před velmi silným větrem, které platí od neděle 9. 2. 2020 22:00 do pondělí 10. 2. 2020 17:00. V pondělí 10. 2. 2020 od 6:00 – 13:00 platí výstraha před extrémně silným větrem. V souvislosti s varováním doporučujeme zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Omezit pohyb venku i jízdy autem. Nezdržovat se a neparkovat zejména v okolí starších budov, v blízkosti větších stromů a vysokých stožárů. Nechodit do lesa a nepřibližovat se k spadlým drátům elektrického vedení.
12. 02. 2020
Starosta obce Bělé u Jevíčka svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat v 17:00 v zasedací místnosti OÚ. Návrh programu naleznete zde.
22. 02. 2020
SDH Bělá u Jevíčka i SDH Smolná pořádají masopustní průvod nebo-li "VOSTATKE".
25. 02. 2020
Termín předběžných přihlášek na 8. setkání obcí s názvem Bělá, které letos proběhne ve dnech 5. - 7. 6. 2020 v České Bělé. Z důvodů nutnosti zajištění ubytování na místě setkání a zajištění dopravy je nutné se přihlásit již v tomto termínu na OÚ nebo telefonicky p. starostovi 777 874 573. Podrobný program setkání bude upřesněn později.
14. 03. 2020
Obec Bělá u Jevíčka vyhlašuje od 9:00 pro občany a místní spolky brigádu na úklid větví po kůrovcové těžbě v lese ve Smolné. Pokud můžete, vezměte si s sebou sekerky a ruční pilky. Budeme rádi za každou pomoc. Občerstvení (teplý čaj a buřty k opečení) bude zajištěné. Plakát naleznete zde.
20. 03. 2020
Obec Bělá u Jevíčka pořádá od 19:30 v kulturním domě "PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ". K poslechu i tanci zahraje kapela Na pohodu. Občerstvení zajištěno, přijďte se pobavit. Více informací na plakátu zde. AKCE ZRUŠENA!
01. - 31. 03. 2020
Knihovna Bělá u Jevíčka se letos opět zapojuje do celostátní akce BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ. Více informací naleznete na plakátu zde.
20. 03. 2020
Termín, do kdy se mohou dobrovolníci přihlásit na OÚ Bělá u Jevíčka k akci "Ukliďme Česko". Dle počtu přihlášených budou vytvořeny skupiny a přiděleny jim příslušné rajony k úklidu. Úklidovým dnem bude sobota 4. dubna 2020.
30. 03. 2020
Sběr nebezpečného odpadu bude proveden od 8:00 do 8:20 ve Smolné na návsi a od 8:30 do 9:00 v Bělé u Jevíčka před budovu Obecního úřadu. Co patří do nebezpečného odpadu naleznete na letáku zde.
04. 04. 2020
V rámci celostátní akce "UKLIĎME ČESKO" budeme uklízet katastrální území obce, zejména zejména příkopy okolo silnic. Sraz dobrovolníků v 8:30 před budovou OÚ Bělá u Jevíčka. Více informací naleznete na plakátu zde. AKCE CELOSTÁTNĚ ZRUŠENA!
03. - 05. 04. 2020
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny v Bělé u Jevíčka před budovou Obecního úřadu a ve Smolné na návsi. Co patří do velkoobjemového odpadu naleznete na letáku zde.
22. 04. 2020
Starosta obce Bělé u Jevíčka svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat od 16:30 v sále kulturního domu, čp. 170. Návrh programu naleznete zde.
05. - 07. 06. 2020
8. setkání měst a obcí s názvem Bělá se bude konat v České Bělé. AKCE ZRUŠENA!
16. 05. 2020
Římskokatolická farnost Jevíčko sděluje, že se bude v 16:00 sloužit mše svatá u sochy sv. Jana Nepomuckého v Bělé u Jevíčka. V případě nepříznivého počasí se konání mše posouvá o týden.
17. 05. 2020
Firma TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů bude v naší obci provádět revize a kontroly. Občané, kteří nemají nasmlouvané revize kotlů na tuhá paliva nebo chtějí změnit firmu, zjistí více informací na letáku zde.
27. 05. 2020
Starosta obce Bělé u Jevíčka svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat od 16:30 v zasedací místnosti OÚ. Návrh programu naleznete zde.
30. 05. 2020
Výbor pro kulturu a občanské záležitosti při OÚ Bělá u Jevíčka srdečně zve všechny ženy při příležitosti dodatečné oslavy DNE MATEK od 16:00 do kulturního domu v Bělé u Jevíčka. Akce se koná za dodržení všech hygienických opatření. Více informací zde.

Další informace:

Od ledna 2020 začnou komunální odpad vyvážet Technické služby Malá Haná s.r.o., a to 1x měsíčně. Kdo topí uhlím a má více popelu, musí si pořídit druhou popelnici na svoje náklady.

Charita Moravská Třebová upřímně děkuje všem dárcům i koledníkům, kteří svou štědrostí a obětavostí přispěli k letošní Tříkrálové sbírce 2020. Celkově se v naší obci vybralo 9 982 Kč, z toho v Bělé u Jevíčka 7 067 Kč a ve Smolné 2 915 Kč. Letáček naleznete zde.

Česká pošta od 1. 2. 2020 zavádí u vybraných listovních zásilek tzv. dvourychlostní systém doručování. Více se dočtete na letáčku zde.

Prezentace firmy RECPROJEKT s.r.o. - ČOV A SPLAŠKOVÁ TLAKOVÁ KANALIZACE, která byla občanům promítaná 28. 1. 2020 v Kulturním domě v Bělé u Jevíčka.

Vláda České republiky s účinností od 12. 3. 2020 14:00 vyhlásila na dobu 30 dní nouzový stav. Nouzový stav byl prodloužen do 17. 5. 2020. Současně s vyhlášením nouzového stavu vláda ČR omezila volný pohyb osob a zakázala maloobchodní prodej a služby.

Provozovatel obchodu v Bělé u Jevíčka pan Hebelka od 17. 3. 2020 žádá z důvodů dodržování nařízeného odstupu 2 metrů mezi jednotlivými zákazníky o ohleduplnost. Z tohoto důvodu mohou být v prodejně maximálně tři zákazníci zaráz. Do obchodu vstupujte s rouškami, šálami, šátky či jinak zakrytými ústy a nosem!

Obec Bělá u Jevíčka nabízí svým starším občanům možnost zajištění nákupu potravin a hygienických potřeb s dodávkou až do domu. Více informací naleznete zde.

Finanční úřad pro Pardubický kraj počínaje dnem 16. 3. 2020 přijímá opatření k minimalizaci rizika přenosu nemoci mezi občany. Více se dozvíte v tiskové zprávě zde.

Nařízením hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického se počínaje středou 18. března od 18.00 zakazuje občanům vstupovat do obchodů, lékáren, zdravotnických zařízení, pošt, bank či do veřejných dopravních prostředků bez roušky, respirátoru či jiné ochrany dýchacích cest. Nařízení platí do odvolání.

HZS Jevíčko, a.s. a Chornická z.o.s., a.s. oznamují, že záležitosti spojené s pozemky, objednáváním řepy a odběrem obilí jsou do odvolání zrušené.

Upozornění na změnu ordinační doby od 18. 3. 2020 u praktických lékařů pro dospělé si přečtěte zde.

Aktuální informace od dětské lékařky MUDr. Nádeníčkové naleznete na jejich nových webových stránkách www.pediatr-jevicko.cz.

Od 19. 3. 2020 zakázala vláda ČR všem osobám pobyt a pohyb mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest. Jako ochranné prostředky se počítají roušky, respirátory, ústenky, šátky, šály či jiné prostředky, které brání šíření kapének. Pokud někdo potřebuje roušku, ať volá starostovi obce (tel. 777 874 573).

Slovo starosty (18. 3.) k současné epidemiologické situaci si můžete přečíst zde. Starosta obce zároveň děkuje všem účastníkům sobotní brigády v lese v rokli nad Smolnou za odvedenou práci.

Pardubický kraj se společně s dopravci dohodl na omezení veřejné dopravy, které začne platit v sobotu 28. 3. 2020. Až do odvolání budou zrušeny všechny víkendové autobusové spoje. V pracovním týdnu bude snížen počet autobusů na 40 % oproti běžnému stavu. Více se dozvíte zde.

Nakládání s odpadem v době koronavirové pandemie má svá zvláštní pravidla. Více se dozvíte v letáčku zde.

Změnu ordinační doby od 20. 4. 2020 u MUDr. Křížové naleznete zde.

Od pátku 24. 4. 2020 se ruší zákaz volného pohybu osob na území České republiky. Na veřejně dostupných místech je povoleno sdružovat se v počtu do 10 osob.

Od soboty 25. 4. 2020 bude v regionální autobusové dopravě obnoveno odbavovaní cestujících a umožněn nástup předními dveřmi. Dále s platností od 1. 5. 2020 bude v autobusové dopravě zahájen prázdninový a víkendový provoz.

Ve středu 29. 4. 2020 budou vybírány v kanceláři OÚ místní poplatky, jak bylo původně oznámeno na letáčku.

Informace ohledně zápisu dětí do Mateřské školy Březina, okres Svitavy naleznete zde. Sběr žádostí se bude konat 4. - 7. 5. 2020.

Od pondělí 11. 5. 2020 bude plně obnoven provoz regionální autobusové dopravy.

Mimořádné opatření - otevírací doba pro seniory - platné od 25. 3. 2020 do 25. 5. 2020:

Doba mezi 8:00 a 10:00 v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, s prodejní plochou více než 500 m² je vyhrazena k nakupování pouze pro osoby starší 65 let věku, osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, a zaměstnancům pečovatelské služby. V uvedených prodejnách do 500 m² musí být osoby starší 65 let věku a osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, upřednostněny.

Mimořádné opatření - povinné nošení roušky - platné do 25. 5. 2020 do 0:00:

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou dětí do 2 let, osob v uzavřeném vozidle, jsou-li všechny členy společné domácnosti a osob, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.

Do fotogalerie byly přidány fotografie z těchto akcí:
- Tříkrálová sbírka 4. 1. 2020,
- Pohádka mládí 7. 2. 2020,