Aktuality 2022
03. - 14. 01. 2022
Odbor dopravy Pardubického kraje oznamuje dočasné výpadky některých autobusových linek z důvodu nemocnosti řidičů. Podrobnější informace o výpadcích autobusových linek lze ověřit na stránkách Pardubického kraje. Přes Bělou jezdí linka č. 680861 (Moravská Třebová - Velké Opatovice - Jevíčko).
06. 01. 2022
ČEZ Distribuce, a. s. upozorňuje na odstávku elektřiny ve Smolné v době 9:00 - 13:00. Bližší informace o konkrétních lokalitách, které bude odstávka zahrnovat, naleznete zde.
08. 01. 2022
Charita Moravská Třebová organizuje v naší obci Tříkrálovou sbírku 2022. Koledníci budou po naší obci chodit od 9:00. Plakát naleznete zde.
28. 01. 2022
Končí tzv. MILOSTIVÉ LÉTO během kterého mohou lidé snadněji ukončit exekuce, které vznikly z veřejnoprávních dluhů. Kdo zaplatí zbývající jistinu (původní dluh) a k tomu přidá 908 Kč jako náklady, ten exekuci ukončí. Více informací naleznete zde.
02. 02. 2022
Starosta obce Bělé u Jevíčka svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat od 16:30 v sále kulturního domu. Návrh programu naleznete zde.
26. 02. 2022
Firma Svoboda - Lučice bude prodávát 16 týdnů staré nosné kuřice (180 Kč/kus) ve Smolné u kapličky ve 14:35 a v Bělé u Jevíčka u obecního úřadu ve 14:40. Více informací na letáku zde.
17. 01. - 27. 02. 2022
Odbor dopravy Pardubického kraje zavedl z důvodu nemocnosti řidičů tzv. letní prázdninový režim s doplněním oběhů o školní spoje (prioritou jsou ranní školní spoje). Jízdní řády linky č. 680861 (Moravská Třebová - Velké Opatovice - Jevíčko).
28. 02. - 04. 03. 2022
Obec Bělá u Jevíčka vyhlašuje humanitární sbírku na pomoc Ukrajině. Seznam potřebných věcí, které můžete přinést na obecní úřad do pátku 4. 3. 2022 naleznete na letáku zde.
08. 03. 2022
Drůbežárna Mírovka, Svoboda & Havel, bude prodávát 21 týdnů staré chovné kuřice (230 Kč/kus) v Bělé u Jevíčka u obchodu v 10:10 a ve Smolné u zastávky v 10:15. Více informací naleznete zde.
13. 03. 2022
Na statku v Bělé u Jevíčka čp. 125 se od 14:00 koná DESKOHRANÍ. Připraveno je 40 her, a to jak pro malé děti (od 2 let), tak i pro dospělé! Vstup zdarma. Plakát naleznete zde.
07. - 10. 03. 2022
Státní fond životního prostředí připravil sérii on-line seminářů na téma dotací z programu Nová zelená úsporám a kotlíkových dotací. Semináře jsou zdarma, stačí se připojit pomocí uvedeného odkazu na této stránce.
16. 03. 2022
Upozorňujeme občany na odstávku pitné vody z důvodu opravy poruchy na vodovodu. Odstávka proběhne od 8:00 do cca 12:00 a bude se týkat vodovodního řádu v Kozí ulici (od čp. 76 po čp. 120) a celé místní části Smolná.
30. 03. 2022
Na statku v Bělé u Jevíčka čp. 125 se od 16:00 koná další DESKOHRANÍ pro děti i dospělé. Přijďte si zahrát! Vstup zdarma. Plakát naleznete zde.
30. 03. 2022
Starosta obce Bělé u Jevíčka svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat od 16:30 v sále kulturního domu. Návrh programu naleznete zde.
02. 04. 2022
V rámci celostátní akce "UKLIĎME ČESKO" budeme uklízet okolí Bělé u Jevíčka a Smolné, zejména příkopy okolo silnic. Uvítáme zapojení dětí i dospělých. Zájemci hlaste se do 28. 3. 2022. Více informací naleznete na plakátu zde.
08. 04. 2022
V kulturním domě v Bělé u Jevíčka se bude od 18:30 promítat nová česká rodinná komedie TADY HLÍDÁME MY. Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno. Plakát naleznete zde.
09. 04. 2022
V čase 9:00 - 17:00 bude silnice Jevíčko - Smolná - Bělá u Jevíčka - Březina uzavřena pro veškerý provoz z důvodu konání cyklistického závodu Český pohár mládeže. Více informací naleznete na letáku zde.
08. - 11. 04. 2022
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny v Bělé u Jevíčka před budovou obecního úřadu a ve Smolné na návsi. Co patří do velkoobjemového odpadu naleznete na letáku zde.
10. 04. 2022
Termín, do kdy je nutné si objednat vstupenky na divadelní představení Balada pro banditu v podání DS teaTrum Velké Opatovice. Vsupenky si lze zamluvit na tel. 777 874 573 nebo na OÚ Bělá u Jevíčka.
11. 04. 2022
Sběr nebezpečného odpadu bude proveden od 10:30 do 11:00 v Bělé u Jevíčka před budovou obecního úřadu a od 11:10 do 11:25 ve Smolné na návsi. Co patří do nebezpečného odpadu naleznete na letáku zde.
13. 04. 2022
Výbor pro kulturu a občanské záležitosti při OÚ Bělá u Jevíčka zve všechny děti a dospělé na TRADIČNÍ PLETENÍ POMLÁZEK, které se bude konat od 16:00 v zasedací místnosti obecního úřadu. Více na plakátu zde.
15. 04. 2022
V kulturním domě v Bělé u Jevíčka se bude od 18:30 promítat dobrodružná animovaná komedie MYŠI PATŘÍ DO NEBE. Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno. Plakát zde.
08. - 18. 04. 2022
Knihovna Bělá u Jevíčka se zapojila do III. ročníku Velikonoční výzvy s podtitulem Neposedná kuřátka. Cílem této akce je najít obec, jejíž obyvatelé vytvoří jakýmkoliv způsobem co nejvíce kuřátek. Vyrobená kuřátka (o velikosti min. 30 cm) stačí vyfotit a zaslat na e-mail nebo Facebook knihovny. Více informací naleznete na letáku zde.
24. 04. 2022
Na statku v Bělé u Jevíčka čp. 125 se od 15:00 koná další DESKOHRANÍ pro děti i dospělé. Přijďte si zahrát! Vstup zdarma. Plakát naleznete zde.
30. 04. 2022
Členové SDH Bělá u Jevíčka budou provádět po obci Bělá u Jevíčka sběr železného šrotu a elektrozařízení. Více informací naleznete na letáčku zde.
30. 04. 2022
Členové SDH Smolná budou v dopoledních hodinách provádět po obci Smolné sběr kovového odpadu a elektrozařízení. Více informací naleznete na letáčku zde.
30. 04. 2022
Výbor pro kulturu a občanské záležitosti při OÚ Bělá u Jevíčka ve spolupráci s SDH Smolná pořádají PÁLENÍ ČARODĚJNIC, které se uskuteční od 17:00 na návsi vs Smolné. Více informací na plakátu zde.
02. 05. 2022
Zápis dětí do MŠ Jevíčko se uskuteční v době 9:00 - 13:00 v kanceláři ředitelky. Více informací naleznete na plakátu zde.
06. 05. 2022
Při příležitosti oslav "DNE MATEK" je pořádán zájezd na divadelní představení BALADA PRO BANDITU. Představení, v podání DS teaTrum Velké Opatovice, se uskuteční od 19:00 v kině ve Velkých Opatovicích. Doprava bude zajištěna. Plakát naleznete zde.
08. 05. 2022
Na statku v Bělé u Jevíčka čp. 125 se od 15:00 koná další DESKOHRANÍ pro děti i dospělé. Přijďte si zahrát! Vstup zdarma. Plakát naleznete zde.
13. 05. 2022
V kulturním domě v Bělé u Jevíčka se bude od 18:30 promítat pohádka TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2. Vstupné 100 Kč. Občerstvení zajištěno. Plakát zde.
20. 05. 2022
MVDr. Eva Kouřilová provede očkování psů proti vzteklině před OÚ v Bělé u Jevíčka od 16:00 a ve Smolné na návsi od 16:30. Očkovat se bude nejen samostatnou vakcínou proti vzteklině (200 Kč), ale i kombinovanou, dle požadavků a přání majitele (385 Kč). K dispozici budou i preparáty proti blechám a klíšťatům i odčervení.
21. 05. 2022
Římskokatolická farnost Jevíčko sděluje, že se bude v 15:00 sloužit mše svatá u sochy sv. Jana Nepomuckého v Bělé u Jevíčka. V případě nepříznivého počasí bude mše v kostele v Jevíčku.
22. 05. 2022
Společenství kominíků a topenářů bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva, revize, kontroly a čištění komínů a kontroly kotlů na plynná paliva. Zájemci se mohou objednat telefonicky na čísle 608 748 989. Plakát zde.
27. 05. 2022
V kulturním domě v Bělé u Jevíčka se bude od 20:00 promítat česká komedie VYŠEHRAD: FYLM. Vstupné 120 Kč. Věková hranice 15+. Občerstvení zajištěno. Plakát zde.
08. 06. 2022
Starosta obce Bělé u Jevíčka svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat od 16:30 v sále kulturního domu. Návrh programu naleznete zde.
10. - 12. 06. 2022
Ve Staré Bělé (část Ostravy) se bude konat 10. setkání měst a obcí s názvem Bělá. Zájemci, hlaste se nejpozději do 10. 5. 2022 v kanceláři OÚ Bělá u Jevíčka nebo starostovi obce na tel. 777 874 573.
18. 06. 2022
Obcí Bělá u Jevíčka projedou po cestě od sanatorky na Mařín účastníci závodu horských kol. Doba průjezdu bude asi od 14:00 do 14:30. Pořadatelé se obrací na občany, aby zamezili volnému pobíhání domácích zvířat po místní komunikaci v době průjezdu cyklistů a neparkovali zde svá vozidla. Závod je vypsán pro všechny věkové kategorie, především amatérské cyklisty.
24. 06. 2022
V kulturním domě v Bělé u Jevíčka se bude od 20:00 promítat akční komedie TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT. Vstupné 120 Kč. Občerstvení zajištěno. Plakát zde.
25. 06. 2022
Výbor pro kulturu a občanské záležitosti srdečně zve všechny děti, jejich rodiče i prarodiče na DĚTSKÝ DEN - VÍTÁNÍ PRÁZDNIN, který se bude konat od 13:30 na hřišti před kulturním domem. Více informací naleznete na plakátu zde.
02. 07. 2022
SDH Bělá u Jevíčka Vás zve na oslavu 130 let SDH Bělá u Jevíčka, která se uskuteční od 15:00 v areálu Haldy. Více informací na plakátu zde.
22. 06. - 10. 07. 2022
Kadeřnictví v Bělé u Jevíčka bude uzavřeno z důvodu nemoci.
05. 07. 2022
SDH Smolná ve spolupráci s Výborem pro kulturu a občanské záležitosti pořádají od 10:00 na návsi ve Smolné 15. ročník TURNAJE V PÉTANQUE "Vo smolenské melón". Více informací naleznete na plakátu zde.
16. 07. 2022
SDH Smolná pořádá od 15:00 na návsi 28. ročník POSEZENÍ POD LÍPAMI. K tanci a poslechu zehraje Country KÁZEŇ Jevíčko. Připraveno bude nejen bohaté občerstvení, ale i skákací hrad pro děti a bohatá tombola - hlavní cena LED televizor. Více informací na plakátu zde.
22. 07. 2022
V kulturním domě v Bělé u Jevíčka se bude od 20:00 promítat nový film režiséra Jana Svěráka s názvem BETLÉMSKÉ SVĚTLO. Vstupné 100 Kč. Občerstvení zajištěno. Plakát naleznete zde.
06. 08. 2022
Členové Mysliveckého spolku Bělá u Jevíčka Vás zvou na MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE, které se bude konat od 15:00 na hřišti v Bělé u Jevíčka. K občerstvení budou pečené makrely, srnčí guláš, klobásy z udírny, točené pivo a limonáda. Plakát naleznete zde.
10. 08. 2022
Starosta obce Bělé u Jevíčka svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat od 16:30 v sále kulturního domu. Návrh programu naleznete zde.

Další informace:

Jaká bude Tříkrálová sbírka 2022? To se dočtete na letáku zde.

Charita Moravská Třebová upřímně děkuje všem dárcům i koledníkům, kteří svou štědrostí a obětavostí přispěli k letošní Tříkrálové sbírce 2022. Celkově se v naší obci vybralo 10 849 Kč, z toho 8 319 Kč v Bělé u Jevíčka a 2 530 Kč ve Smolné. Letáček naleznete zde.

AKCE prodejny Hruška - k nákupu nad 300 Kč obdržíte zdarma prací prášek. Leták naleznete zde.

Infolist č. 2/2022 od Krajské správy ČSÚ v Pardubicích shrnuje aktuální statistické údaje.

Informace ohledně vybírání místních poplatků pro rok 2022 naleznete na letáku zde.

Prosíme, zástupce firem i jednotlivce, o poskytnutí sponzorských darů do dětské tomboly. Dary můžete odevzdat do pátku 24. 6. 2022 na OÚ Bělá u Jevíčka nebo panu starostovi ve Smolné. Za poskytnuté dary děkují kulturáci.

Od 12. 6. 2022 vstoupily v platnost nové jízdní řády. Stávající dopravní společnost ICOM Transport nahradila na základě výběrového řízení Pardubického kraje pro dalších deset let společnost BusLine Pardubicko s.r.o.

V sekci Praktické informace najdete informace týkající se přechodu od dodavatele poslední instance a o možné finanční pomoci spojené s růstem cen energií.

Výbor pro kulturu a občanské záležitosti při OÚ Bělá u Jevíčka velmi děkuje všem sponzorům, kteří přispěli do tomboly na dětský den.