Aktuality 2019
05. 01. 2019
Charita Moravská Třebová organizuje v naší obci Tříkrálovou sbírku 2019, více informací se dočtete na letáku zde.
18. 01. 2019
Místní lidová knihovna v Bělé u Jevíčka bude uzavřena z důvodu školení knihovnice.
13. 02. 2019
Starosta obce Bělé u Jevíčka svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat v 17:00 v zasedací místnosti OÚ. Návrh programu naleznete zde.
02. 03. 2019
SDH Bělá u Jevíčka i SDH Smolná pořádají masopustní průvod nebo-li "VOSTATKE". Plakát SDH Smolná naleznete zde.
18. 03. 2019
a 20. 03. 2019
Vybírání daňových přiznání k dani z příjmu FO, zaměstnanci Územního pracoviště v Moravské Třebové, proběhne na Městském úřadu Jevíčko v zasedací místnosti v pondělí 18. 3. a ve středu 20. 3. vždy v době od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00.
20. 03. 2019
Starosta obce Bělé u Jevíčka svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat v 17:00 v hasičské zbrojnici ve Smolné. Návrh programu naleznete zde.

Další informace:

Charita Moravská Třebová upřímně děkuje všem dárcům i koledníkům, kteří svou štědrostí a obětavostí přispěli k letošní Tříkrálové sbírce 2019. Celkově se v naší obci vybralo 9 291 Kč, z toho v Bělé u Jevíčka 6 906 Kč a ve Smolné 2 385 Kč. Letáčky naleznete zde.

Dne 3. 2. 2019 byl mezi Bělou u Jevíčka a Smolnou nalezen pes - kříženec, černohnědého zbarvení, asi 6 měsíců starý. Více informací vč. fotografií naleznete zde.

Veřejně prospěšné práce (VPP) - jak tento projekt financovaný z Evropského sociálního fondu pomohl v naší obci se dočtete zde.

Charita Moravská Třebová vypisuje výběrové řízení na pozici správce budov a majetku, více informací naleznete na letáku zde. Přihlášky je možné zasílat do 1. 3. 2019.

Do fotogalerie byly přidány fotografie z těchto akcí:
- Tříkrálová sbírka 5. 1. 2019.