Aktuality 2018
02. 01. 2018
Obchod v Bělé u Jevíčka nebude otevřený - inventura.
06. 01. 2018
Oblastní charita Moravská Třebová organizuje v naší obci Tříkrálovou sbírku 2018, jejíž výtěžek bude tradičně určen na pomoc lidem, kteří si sami pomoci nedokáží, a to kvůli stáří, nemoci, hendikepu či sociální situaci. V Bělé u Jevíčka budou chodit dvě skupiny koledníků, kteří budou vybírat dobrovolné příspěvky do zapečetěných pokladniček, a ve Smolné jedna skupina.
12. 01. 2018
1. kolo volby prezidenta ČR proběhne od 14:00 do 22:00 v knihovně OÚ Bělá u Jevíčka.
13. 01. 2018
1. kolo volby prezidenta ČR proběhne od 8:00 do 14:00 v knihovně OÚ Bělá u Jevíčka.
26. 01. 2018
2. kolo volby prezidenta ČR proběhne od 14:00 do 22:00 v knihovně OÚ Bělá u Jevíčka.
27. 01. 2018
2. kolo volby prezidenta ČR proběhne od 8:00 do 14:00 v knihovně OÚ Bělá u Jevíčka.
01. 02. 2018
Starosta obce Bělé u Jevíčka svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat v 17:00 v zasedací místnosti OÚ. Návrh programu naleznete zde.
21. 03. 2018
Starosta obce Bělé u Jevíčka svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat v 17:00 v zasedací místnosti OÚ. Návrh programu naleznete zde.
21. 03. 2018
Sběr nebezpečného odpadu bude proveden od 7:30 ve Smolné na návsi a od 8:00 v Bělé u Jevíčka u Hostince Amerika.
28. 03. 2018
Kulturní komise při OÚ Bělá u Jevíčka zve všechny děti a dospělé na TRADIČNÍ PLETENÍ POMLÁZEK, které se bude konat od 16:00 v zasedací místnosti OÚ. Více na plakátu zde.
21. 04. 2018
Kulturní komise a JSDH Bělá u Jevíčka srdečně zvou slavnostní ŽEHNÁNÍ HASIČSKÉHO AUTA A KŘÍŽKU PŘED OBECNÍM ÚŘADEM, které se bude konat od 14:00. Více informací na plakátu zde.

V průběhu slavnostního žehnání bude uzavřeno prostranství před obecním úřadem a místní komunikace do Dvora. Zároveň žádáme občany o omezení provozu a ohleduplnost ve směru do Horního konce. Děkujeme za pochopení, starosta obce.

28. 04. 2018
MVDr. Eva Kouřilová bude v Bělé u Jevíčka před OÚ od 13:00 a ve Smolné na návsi od 13:30 očkovat psy proti vzteklině a jiným onemocněním. Cena vakcinace vztekliny 160 Kč, popř. kombinace 296 Kč. Dále si bude možné zakoupit antiparazitní přípravky (k odblešení, odčervení, proti klíšťatům) pro psy a kočky, kokcidióze králíků aj.
30. 04. 2018
SDH Smolná ve spolupráci s kulturní komisí pořádají PÁLENÍ ČARODĚJNIC, které se uskuteční od 17:00 na návsi ve Smolné. V 16:30 bude u zastávky v Bělé u Jevíčka pro zájemce přistavena hasičská dodávka, popřípadě v 17:04 jede autobusová linka. Více informací na plakátu zde.

07. 05. 2018
Obecní úřad Bělá u Jevíčka bude z důvodu dovolené uzavřen.
16. 05. 2018
Starosta obce Bělé u Jevíčka svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat v 16:30 v hasičské zbrojnici ve Smolné. Návrh programu naleznete zde.

Další informace:

Oblastní charita Moravská Třebová žádá zájemce z řad dětí i dospělých o pomoc při realizaci Tříkrálové sbírky, která se uskuteční 6. 1. 2018. Zájemci se mohou hlásit v kanceláři OÚ u paní Továrkové.

Výsledky 1. kola volby prezidenta ČR ve volebním okrsku Bělá u Jevíčka naleznete zde.

Oblastní charita Moravská Třebová upřímně děkuje všem dárcům i koledníkům, kteří svou štědrostí a obětavostí přispěli k letošní Tříkrálové sbírce. Celkově se v naší obci vybralo 9 611 Kč, z toho v Bělé u Jevíčka 7 256 Kč a ve Smolné 2 355 Kč. Fotografie koledníků naleznete zde.

Výsledky 2. kola volby prezidenta ČR ve volebním okrsku Bělá u Jevíčka naleznete zde.

Město Jevíčko vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa "strážník Městské policie Jevíčko". Osobní dotazník uchazeče do pracovního poměru strážník MP Jevíčko si můžete stáhnout zde.

Starosta informuje občany, že se podařilo vyjednat s panem Hebelkou změnu prodejní doby v obchodě. Provozní dobu platnou od pondělí 12. 2. 2018 nalezneze zde.

Rehau v Moravské Třebové hledá zaměstnance, více informací naleznete na letáku zde.

Informace ohledně vybírání místních poplatků pro rok 2018 naleznete zde.