Aktuality 2018
02. 01. 2018
Obchod v Bělé u Jevíčka nebude otevřený - inventura.
06. 01. 2018
Oblastní charita Moravská Třebová organizuje v naší obci Tříkrálovou sbírku 2018, jejíž výtěžek bude tradičně určen na pomoc lidem, kteří si sami pomoci nedokáží, a to kvůli stáří, nemoci, hendikepu či sociální situaci. V Bělé u Jevíčka budou chodit dvě skupiny koledníků, kteří budou vybírat dobrovolné příspěvky do zapečetěných pokladniček, a ve Smolné jedna skupina.
12. 01. 2018
1. kolo volby prezidenta ČR proběhne od 14:00 do 22:00 v knihovně OÚ Bělá u Jevíčka.
13. 01. 2018
1. kolo volby prezidenta ČR proběhne od 8:00 do 14:00 v knihovně OÚ Bělá u Jevíčka.

Další informace:

Oblastní charita Moravská Třebová žádá zájemce z řad dětí i dospělých o pomoc při realizaci Tříkrálové sbírky, která se uskuteční 6. 1. 2018. Zájemci se mohou hlásit v kanceláři OÚ u paní Továrkové.