Aktuality 2018
02. 01. 2018
Obchod v Bělé u Jevíčka nebude otevřený - inventura.
06. 01. 2018
Oblastní charita Moravská Třebová organizuje v naší obci Tříkrálovou sbírku 2018, jejíž výtěžek bude tradičně určen na pomoc lidem, kteří si sami pomoci nedokáží, a to kvůli stáří, nemoci, hendikepu či sociální situaci. V Bělé u Jevíčka budou chodit dvě skupiny koledníků, kteří budou vybírat dobrovolné příspěvky do zapečetěných pokladniček, a ve Smolné jedna skupina.
12. 01. 2018
1. kolo volby prezidenta ČR proběhne od 14:00 do 22:00 v knihovně OÚ Bělá u Jevíčka.
13. 01. 2018
1. kolo volby prezidenta ČR proběhne od 8:00 do 14:00 v knihovně OÚ Bělá u Jevíčka.
26. 01. 2018
2. kolo volby prezidenta ČR proběhne od 14:00 do 22:00 v knihovně OÚ Bělá u Jevíčka.
27. 01. 2018
2. kolo volby prezidenta ČR proběhne od 8:00 do 14:00 v knihovně OÚ Bělá u Jevíčka.
01. 02. 2018
Starosta obce Bělé u Jevíčka svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat v 17:00 v zasedací místnosti OÚ. Návrh programu naleznete zde.

Další informace:

Oblastní charita Moravská Třebová žádá zájemce z řad dětí i dospělých o pomoc při realizaci Tříkrálové sbírky, která se uskuteční 6. 1. 2018. Zájemci se mohou hlásit v kanceláři OÚ u paní Továrkové.

Výsledky 1. kola volby prezidenta ČR ve volebním okrsku Bělá u Jevíčka naleznete zde.

Oblastní charita Moravská Třebová upřímně děkuje všem dárcům i koledníkům, kteří svou štědrostí a obětavostí přispěli k letošní Tříkrálové sbírce. Celkově se v naší obci vybralo 9 611 Kč, z toho v Bělé u Jevíčka 7 256 Kč a ve Smolné 2 355 Kč. Fotografie koledníků naleznete zde.

Výsledky 2. kola volby prezidenta ČR ve volebním okrsku Bělá u Jevíčka naleznete zde.

Město Jevíčko vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa "strážník Městské policie Jevíčko". Osobní dotazník uchazeče do pracovního poměru strážník MP Jevíčko si můžete stáhnout zde.

Starosta informuje občany, že se podařilo vyjednat s panem Hebelkou změnu prodejní doby v obchodě. Provozní dobu platnou od pondělí 12. 2. 2018 nalezneze zde.

Rehau v Moravské Třebové hledá zaměstnance, více informací naleznete na letáku zde.