Aktuality 2021
06. - 09. 01. 2021
Pandemie nemoci covid-19 zasáhla i do Tříkrálové sbírky 2021. Koledníci tentokrát nemohou obcházet jednotlivé domácnosti, ale můžete Charitě Moravská Třebová přispět do zapečetěné pokladničky v obchodě Hruška v Bělé u Jevíčka nebo do online kasičky.
28. 01. 2021
Starosta obce Bělé u Jevíčka svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat v 16:00 v zasedací místnosti OÚ. Návrh programu naleznete zde.
18. 02. 2021
ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovoluje informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v době 8:00 - 12:00 v Bělé u Jevíčka (ve Smolné elektřina půjde). Více naleznete zde.
18. 02. 2021
Bude uzavřena prodejna Hruška v Bělé u Jevíčka i OÚ Bělá u Jevíčka.
27. 02. 2021
Firma SVOBODA - Lučice bude prodávat nosné kuřice ve Smolné v 15:00 u kapličky a v Bělé u Jevíčka v 15:05 u OÚ. Více informací naleznete na letáčku zde.
02. 03. 2021
OÚ Bělá u Jevíčka zajistil pro svoje občany ve věku nad 15 let respirátory FFP2, které je v současné době nutné používat při cestě do zaměstnání, za nákupy, k lékaři nebo za účelem vyřizování neodkladných záležitostí. Každý občan s trvalým pobytem v obci Bělá u Jevíčka obdrží 2 ks respirátorů. Pokud nebudete zastiženi doma, vhodíme vám respirátory v příslušném množství do schránky. Děti do 15 let zároveň obdrží 5 ks chirurgických roušek.
03. 03. 2021
Starosta obce Bělé u Jevíčka svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat v 16:30 v zasedací místnosti OÚ. Návrh programu naleznete zde.
04. - 05. 03. 2021
Energetická firma bude provádět výstavbu přípojky kabelového elektrického vedení přes místní komunikaci pro připojení novostavby p. Majora. Z toho důvodu bude místní komunikace (hlavní ulice) od obecního úřadu do horního konce v době od 9:30 do 14:00 uzavřena. Náhradní objízdná trasa bude vedena přes zemědělské družstvo. Firma děkuje za pochopení a omlouvá se za vzniklé komplikace.
10. 03. 2021
Obec Bělá u Jevíčka se zapojí do mezinárodní kampaně Vlajka pro Tibet vyvěšením tibetské vlajky na budově OÚ Bělá u Jevíčka. Kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině 90. let v západní Evropě a stala se jednou z nejvýznamnějších symbolických akcí vyjadřujících podporu ochrany lidských práv nejen Tibeťanů. Více informací o této akci se dočtete zde.
08. 04. 2021
Sběr nebezpečného odpadu bude proveden od 9:00 do 9:30 v Bělé u Jevíčka před budovou obecního úřadu a od 9:40 do 9:55 ve Smolné na návsi. Co patří do nebezpečného odpadu naleznete na letáku zde.
09. - 12. 04. 2021
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny v Bělé u Jevíčka před budovou obecního úřadu a ve Smolné na návsi. Co patří do velkoobjemového odpadu naleznete na letáku zde.
28. 04. 2021
Starosta obce Bělé u Jevíčka svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat v 16:30 v zasedací místnosti OÚ. Návrh programu naleznete zde.
05. 05. 2021
Kadeřnictví Světlana Uhlířová bude otevřeno. Můžete jej využít za dodržení některé z těchto podmínek.
27. 03. 2021
- 11. 05. 2021
Probíhá ONLINE sčítání lidu, domů a bytů 2021, tzn., že sčítací formuláře můžete vyplnit z domova bez nutnosti kontaktu se sčítacím komisařem nebo návštěvy kontaktního místa sčítání na adrese: www.scitani.cz. Sčítání lidu je povinné pro všechny obyvatele České republiky i cizince, který má v České republice trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů.
17. 04. 2021
- 11. 05. 2021
Bude probíhat LISTINNÉ sčítání lidu, domů a bytů 2021, tzn., že pokud nemůžete nebo nezvládnete vyplnit online formuláře, navštíví vás sčítací komisař a s vyplněním formuláře vám pomůže.
08. 05. 2021
Členové SDH Smolná provedou po Smolné sběr kovového odpadu a elektrozařízení. Více informací naleznete na letáčku zde.
03. - 14. 05. 2021
Sběr žádostí o přijetí dítěte do Mateřské školy Březina. Přijímány budou děti ve věku od 2 - 6 let. Další informace naleznete na plakátu zde.
15. 05. 2021
Členové Mysliveckého spolku Bělá u Jevíčka budou od 8:00 provádět po obci Bělá u Jev. sběr železného šrotu. Více informací naleznete na letáčku zde.

Další informace:

Charita Moravská Třebová upřímně děkuje všem dárcům, kteří svou štědrostí a obětavostí přispěli k letošní Tříkrálové sbírce 2021. Celkově se v naší obci (Bělá u Jevíčka i Smolná) vybralo 4 311 Kč.

Oznámení ČSÚ ze dne 9. 2. 2021 o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice.

Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a.s. a Chornická z.o.s., a.s. přijímá od 1. 3. 2021 objednávky naturálií. Více informací zjistíte zde.

Obec Bělá u Jevíčka vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa účetní, rozpočtář Obecního úřadu Bělá u Jevíčka. Více informací naleznete zde.

Současný stav k očkování v Pardubickém kraji ke konci března/začátku dubna 2021 (PDF)

Informace ohledně vybírání místních poplatků pro rok 2021 naleznete zde.

Další informace o Sčítání lidu, domů a bytů 2021 naleznete zde. Seznam kontaktních míst v Pardubickém kraji je uveden zde.


Mimořádná opatření:

Nošení ochranných prostředků dýchacích cest (PDF) - platné od 25. 2. 2021 do odvolání

Nařízení izolace a karantény (PDF) - platné od 1. 3. 2021 do odvolání


Krizová opatření vlády ze dne 26. 2. 2021 v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu do 28. 3. 2021