Aktuality 2020
06. - 09. 01. 2021
Pandemie nemoci covid-19 zasáhla i do Tříkrálové sbírky 2021. Koledníci tentokrát nemohou obcházet jednotlivé domácnosti, ale můžete Charitě Moravská Třebová přispět do zapečetěné pokladničky v obchodě Hruška v Bělé u Jevíčka nebo do online kasičky.
28. 01. 2021
Starosta obce Bělé u Jevíčka svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat v 16:00 v zasedací místnosti OÚ. Návrh programu naleznete zde.
18. 02. 2021
ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovoluje informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v době 8:00 - 12:00 v Bělé u Jevíčka (ve Smolné elektřina půjde). Více naleznete zde.
18. 02. 2021
Bude uzavřena prodejna Hruška v Bělé u Jevíčka i OÚ Bělá u Jevíčka.
27. 02. 2021
Firma SVOBODA - Lučice bude prodávat nosné kuřice ve Smolné v 15:00 u kapličky a v Bělé u Jevíčka v 15:05 u OÚ. Více informací naleznete na letáčku zde.

Další informace:

Charita Moravská Třebová upřímně děkuje všem dárcům, kteří svou štědrostí a obětavostí přispěli k letošní Tříkrálové sbírce 2021. Celkově se v naší obci (Bělá u Jevíčka i Smolná) vybralo 4 311 Kč.