Informace pro občany
Místní poplatek za svoz komunálního odpadu (492 Kč/osobu) a místní poplatek za psa (50 Kč/pes), popř. poplatek za pronájem pozemků se bude vybírat v kanceláři Obecního úřadu Bělá u Jevíčka v tyto dny:
13. března 2019 (středa) od 7:00 do 11:30 a od 12:00 do 16:00,
27. března 2019 (středa) od 7:00 do 11:30 a od 12:00 do 16:00,
29. dubna 2019 (pondělí) od 7:00 do 11:30 a od 12:00 do 16:00.

Ve Smolné se budou tyto poplatky vybírat v úterý 2. dubna 2019 v hasičské zbrojnici v době od 12:30 do 14:00.

Studenti, ubytovaní mimo trvalé bydliště, přinesou potvrzení o ubytování a o studiu.

Datum splatnosti poplatku je do 30. 4. 2019.

Pro bezhotovostní platbu na číslo účtu: 12521591/0100 uveďte, variabilní symbol 1340 + čp. domu (např. pro čp. domu 22 bude variabilní symbol 134022).

Případné dotazy Vám zodpovíme na tel. 461 325 624.