Setkání důchodců 21. 9. 2019
s vystoupením „SESTER CHALUPOVÝCH“ - tanečního sdružení žen ze Skalice u Hradce Králové