Obnova křížku na návsi ve Smolné v roce 2019
Na obnovu křížku byly využité finanční prostředky (70 % způsobilých výdajů) z programu „Malý LEADER pro Moravskotřebovsko a Jevíčsko pro rok 2019“.