Společenské zařízení Bělá u Jevíčka
Název zakázky: Společenské zařízení Bělá u Jevíčka

Popis: Jedná se o novostavbu přístavby ke stávajícímu objektu, u kterého bude část zbourána (tzv. kuželna). V přístavbě je navržen společenský sál s kapacitou cca 90 míst s odpovídajícím hygienickým a technickým zázemím. Po dokončení stavebních prací bude společenské zařízení využíváno pro setkávání občanů pořádaných obcí, případně pro vytvoření zázemí a pořádání společenských akcí.

Zhotovitel: WRAGET SB, s. r. o.

Celkové náklady (vč. DPH): 10 048 978 Kč

Termín realizace: 1. 9. 2017 - 17. 8. 2018

Situační výkresy: