Úprava veřejného prostranství před budovou OÚ - rekonstrukce oplocení
Název zakázky: Úprava veřejného prostranství před budovou OÚ - rekonstrukce oplocení

Popis: Jedná se o nové oplocení nahrazující stávající oplocení, stejného tvaru a délky, které je v havarijním stavu a bude odstraněno. Výška podezdívky oplocení v nejvyšším místě je 1,50 m nad upraveným terénem, nadto je výška skládaného oplocení 1,0 m. Před oplocením bude zbudován chodník šířky 1,20 m s povrchem z betonové dlažby. Dále bude v prostoru před oplocením umístěna nová nástěnka.

Zhotovitel: Molat spol., s.r.o.

Celkové náklady (vč. DPH): 719 950 Kč, z toho dotace POV Pk: 110 000 Kč

Termín realizace: 1. 8. 2017 - 15. 11. 2017

Vizualizace výsledného stavu: