Nebezpečný odpad

Co patří do nebezpečného odpadu:
baterie, nádoby a plechovky od olejů, barev, lepidel, nádobky od sprejů a tmelů, ředidla, znečištěné štětce a rukavice, nepoužitelná léčiva, zářivky, akumulátory, znečištěné textilie od nebezpečných látek.

Pneumatiky pouze z osobních automobilů odevzdávejte bez disků, kovové disky patří do železa.

Do nebezpečného odpadu nelze odkládat azbest (což se týká hlavně krytiny). V případě, že občané budou potřebovat odvézt azbest, mohou se obrátit na firmu SUEZ a.s. (býv. SITA) Boskovice a to na Josefa Alexu formou e-mailu: josef.alexa@suez.com nebo na telefonních číslech 516 426 415, mobil 724 761 641. Po zadání svého požadavku (kolik azbestového odpadu přibližně mají) a svého kontaktu, obdrží obratem odpověď, kolik bude činit cena za uložení a odvoz na skládku.

Děkujeme, že nám pomáháte třídit odpad a šetříte životní prostředí kolem nás.

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka