Obnova křížku v Maloníně v roce 2022
Celkové náklady na obnovu křížku představovaly částku 55 435 Kč, z toho 40 000 Kč tvořily dotace z programu Podpora kultury a památkové péče v Pardubickém kraji a 7 000 Kč dar od soukromého dárce. Obnovu křížku realizovala kamenosochařka a restaurátorka Monika Lokajová.