Zvony v místních kapličkách
Obec Bělá u Jevíčka má na svém území dvě kapličky. Jedna se nachází v katastrálním území Malonín a druhá v místní části Smolná. V obou kaplích jsou zavěšené bronzové zvony s lodním úchytem ulitým v roce 1922. Podle typu profilu zvonového žebra byly zvony zhotoveny pravděpodobně v První Moravské zvonárně v České u Brna.

Zvon v kapli v Maloníně má dolní průměr věnce zvonu 400 mm, hloubku 320 mm a celkovou výšku včetně lodního úchytu 390 mm. Na středu pláště zvonu je vyrytý třířádkový nápis: "Svatý Bartoloměji, oroduj za nás 1922".

Zvon v kapli ve Smolné je trochu menší. Dolní průměr věnce má 375 mm, hloubku 300 mm a celkovou výšku včetně lodního úchytu 370 mm. I na středu jeho pláště je vyrytý nápis: "Svatý Jiří, oroduj za nás 1922".

Jména zvonům se většinou dávaly a dávají podle patrona, kterému je zasvěcena kaple nebo kostel.

V roce 2014 firma Rostislav Bouchal-BOROKO vyměnila technické vybavení obou zvonů. Zvony osadila okovanou dubovou hlavou (jařmem), klasicky kovaným jednoosým srdcem, elektrickým pohonem s lineárním motorem a spínacími hodinami pravidelného zvonění. Pro případ ručního zvonění je jařmo zvonů opatřené vyvažovací pákou se závažím a provazem.

Zvony v obou kapličkách vyzvání denně v pravé poledne, v době klekání a v pátek v 15 hodin jako připomínka výkupné Ježíšovy smrti na kříži.


Zdroj: Rostislav Bouchal-BOROKO