Program zasedání obecního zastupitelstva
V pondělí 14. prosince 2009 se koná v 15:30 zasedání OZ v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka.

Program:
  1. Zahájení a volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
  2. Rozpočet obce na rok 2010
  3. Vyhláška o místních poplatcích za odpad a z ubytovací kapacity
  4. Pronájem pozemku
  5. Cena vodného na rok 2010
  6. Bezúplatný převod pozemků do vlastnictví Pardubického kraje
  7. Plán práce OZ na 1. pololetí 2010
  8. Došlá pošta, diskuze, závěr