Program zasedání obecního zastupitelstva
Ve čtvrtek 11. června 2009 se koná v 15:30 zasedání OZ v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka.

Program:
  1. Zahájení
  2. Rozpočtové opatření č. 2/2009
  3. Výsledek hospodaření vodovodu za r. 2008
  4. Dohoda o neinv. nákladech na žáky MŠ
  5. Závěrečný účet obce a Zpráva o přezkumu hospodaření obce za r. 2008
  6. Prodej a pronájem pozemků
  7. Došlá pošta, diskuze, závěr