Příběh Titaniku 24. 2. 2017

Během dvouhodinové přednášky jsme se od paní Dany Šimkové dozvěděli mnoho zajímavého o slavném parníku Titaniku - od nápadu na jeho postavení, přes hrozící kolize při vyplutí, komplikace během plavby, až po podrobné vylíčení nárazu a potopení včetně nejnovějších objevů a teorií, které se v souvislosti s Titanikem neustále objevují.

FotoAlbum