XVI. Posezení pod lípami 16. 7. 2011

Fotografie: Petr Porket