Informace pro občany
Místní poplatek za svoz komunálního odpadu a místní poplatek ze psů, popř. poplatek za pronájem pozemků se bude vybírat v kanceláři obecního úřadu v Bělé u Jevíčka v tyto dny:
15. února 2017 (středa) od 7:00 do 11:30 a od 12:00 do 16:30,
8. a 15. března 2017 (středy) od 7:00 do 11:30 a od 12:00 do 16:30,
24. dubna 2017 (pondělí) od 7:00 do 11:30 a od 12:00 do 16:30.

Ve Smolné se budou tyto poplatky vybírat v úterý 21. března 2017 v hasičské zbrojnici v době od 13:00 do 14:00.

Poplatek za svoz komunální odpadu pro rok 2017 činí 492,- Kč za osobu dle OZV č. 2/2015. Studenti, ubytovaní mimo trvalé bydliště, přinesou potvrzení o ubytování a o studiu. Datum splatnosti poplatku je do 30. 4. 2017.

Místní poplatek ze psa činí 50,- Kč za psa. Za druhého a každého dalšího psa téhož majitele se poplatek zvyšuje o 75,- Kč. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

Pro bezhotovostní platbu na číslo účtu: 12521591/0100 uveďte,
variabilní symbol pro poplatek za komunální odpad 1340 + čp. domu (např. pro čp. domu 22 bude variabilní symbol 134022),
variabilní symbol pro poplatek za psa 1341 + čp. domu,
variabilní symbol za pronájem pozemku 1012 + čp. domu.

Případné dotazy Vám zodpovíme na tel. 461 325 624.