Informace pro občany
Místní poplatek za svoz komunálního odpadu a místní poplatek ze psů, popř. poplatek za pronájem pozemků se bude vybírat na obecním úřadě v Bělé u Jevíčka od 16. března do 6. dubna 2009 (včetně) vždy v pondělí a ve středu od 7:00 do 15:30.

Ve Smolné se budou vybírat tyto poplatky ve čtvrtek 19. března 2009 v klubovně hasičské zbrojnice v době od 10:00 do 13:00.

Je možné provést také bezhotovostní platbu na číslo účtu: 12521591/0100,
variabilní symbol pro poplatek za komunální odpad 1337 + čp. domu (např. pro čp. domu 22 bude variabilní symbol 133722),
variabilní symbol pro poplatek za psa 1341 + čp. domu,
variabilní symbol za pronájem pozemku 1012 + čp. domu.

Poplatek za svoz komunální odpadu pro rok 2009 činí 420,- Kč za osobu. Datum splatnosti je do 30.4.2008. Od poplatku je osvobozené každé nezaopatřené čtvrté a další dítě v rodině a úleva se poskytuje studentům ubytovaným mimo místo trvalého bydliště - nutno doložit při platbě Potvrzení o studiu. Tato úleva činí 210,- Kč /tedy polovina poplatku/. Přiznání k poplatku (formuláře) se vyplňují pouze při změnách, tj. stěhování, narození, úmrtí, studenti.

Místní poplatek ze psa zůstává stejný - 50,- Kč za psa. Za druhého a každého dalšího psa téhož majitele se poplatek zvyšuje na 75,- Kč. Platí se za psy starší 3 měsíců.

Případné dotazy Vám zodpovíme na tel. 461 325 624.