Ověřování listin a podpisů
Od 2. února 2009 vykonává Obecní úřad v Bělé u Jevíčka ověřování listin a podpisů. Výkon provádí paní Pavlína Nárožná v pondělí a ve středu od 8:00 do 16:00, v ostatní dny po telefonické domluvě (tel. 461 325 624).

Je nutné mít s sebou platný občanský průkaz nebo cestovní doklad (pro občany ČR).

Správní poplatek činí za ověřování stejnopisu, opisu, kopie 30,- Kč za každou i započatou stránku a za ověřování podpisu 50,- Kč za každý podpis.


Ověřování listin (vidimace)
Vidimací se ověřuje, že kopie se doslova shoduje s předloženou listinou. Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy.

Ověřování podpisů (legalizace)
Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy.