Karneval pro děti i dospělé 28. 8. 2010
V sobotu odpoledne dne 28. 8. 2010 se uskutečnil již druhý KARNEVAL PRO DĚTI I DOSPĚLÉ. Počasí zrovna moc nepřálo, a tak jsme se sešli v kuželně na místním hřišti. Před zahájením karnevalu proběhla prezentace masek. Soutěžilo se ve třech kategoriích: předškoláci, školáci a dospěláci.
Karneval zahájilo místní taneční duo „Eliška s Aničkou“. Promenády v maskách se zúčastnilo celkem 58 masek, z toho 20 předškoláků, 21 školáků a 17 dospěláků. Díky fotografovi, který vše zdokumentoval, máte i vy možnost posoudit, jak byly všechny masky nádherné. Vybraná desetičlenná porota to opravdu neměla jednoduché, aby z nich vybrala ty nejlepší. Několikrát také vystoupily úžasné břišní tanečnice.
Moc děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli jak finančními, tak i věcnými dary. Jen díky nim jsme si mohli dovolit ocenit ty nejlepší krásnými hodnotnými cenami, připravit bohatou tombolu a obdarovat všechny děti sladkou odměnou.
Těšíme se na příští rok, kdy pro vás karneval opět připravíme, a doufáme, že se opět pobavíte, tak jako tentokrát.

Zdraví všechny členky místní organizace ČČK, které pro vás tuto akci připravily.

Fotografie z karnevalu: