Honební společenstvo Bělá u Jevíčka
Honební společenstvo Bělá u Jevíčka bylo založeno 26. 6. 1992. Celková výměra uznané honitby činí 952,4 ha, z toho orná půda zaujímá 349,4 ha, TTP 135,1 ha, lesní půda 417,0 ha, vodní plochy 4,0 ha a ostatní plochy 46,9 ha. Ve vlastnictví členů honební společnosti je 584,3 ha a zbývajících 368,1 ha je k honitbě přičleněno. K 31. 12. 2015 měla Honební společenstvo Bělá u Jevíčka celkem 109 členů.

Funkce:
honební starosta Lubomír Marek
místostarosta Ing. Ladislav Ille

zpět