Posezení důchodců 24. 9. 2016
s vyprávěním dlouholetého kronikáře města Jevíčka a znalce historie pana Františka Plecha