Dveře 10. 3. 2023
v podání ochotnického spolku při SDH Pamětice