Dětské hřiště ve Smolné
Herní prvky ve Smolné byly v roce 2021 namontovány firmou MONOTREND s.r.o. Celkové náklady představovaly částku 199 144,83 Kč. Obec Bělá u Jevíčka obdržela na realizaci dětského hřiště z Pardubického kraje dotaci ve výši 99 000 Kč. Oplocení kolem hřiště si občané Smolné zhotovili v roce 2022 svépomocí.