Czech POINT
Co je to Czech POINT?
Český podací ověřovaci informační národní terminál, který by měl pomoci občanovi vyřídit některé informace na nejbližším obecním úřadě. V současnosti na našem kontaktním místě OÚ poskytujeme tyto služby:

výpisy z veřejných evidencí
- Obchodní rejstřík..................poplatek 100,- Kč za 1. stranu, 50,- Kč za každou další i započatou stránku
- Živnostenský rejstřík.............poplatek 100,- Kč za 1. stranu, 50,- Kč za každou další i započatou stránku

výpisy z neveřejných evidencí
- Rejstřík trestů......................poplatek 100,- Kč


Jaké doklady musí žadatel o výpis předložit?

Ověřené výpisy z veřejných evidenci – u těchto není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledávání svého požadavku.

Obchodní rejstřík....................IČO subjektu
Živnostenský rejstřík...............IČO podnikatele/fyzické osoby

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí:

Rejstřík trestů – pro jeho vydání je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká a to platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.
Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.
Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu tzv. plnou moc a svoji totožnost.

Pracovní doba: pondělí a středa 7:00 – 11:30, 12:00 – 16:30.
V ostatní dny po telefonické domluvě na čísle 461 325 624.