Informační SMS
Obec Bělá u Jevíčka k informování svých občanů a chalupářů používá mimo jiné systém SMSPROOBCE.CZ. Jedná se o rychlý, efektivní a cenově nenáročný způsob informování veřejnosti formou zasílání hromadných SMS zpráv na mobilní telefony, pro občany zcela zdarma. Zároveň je možné jej využívat pro jednotlivé okruhy obyvatel zvlášť, jako např. chalupáři, hasiči, zastupitelé, senioři apod.

Systém je využíván pro informování o dění v obci, o termínech schůzí a kulturních akcí, ale i jako systém včasného varování.

Přihlásit se k zasílání informačních SMS můžete buď osobně v kanceláři OÚ Bělá u Jevíčka u paní Továrkové, nebo zasláním e-mailu na adresu oubela@belaujev.net, kde uvedete jméno a telefonní číslo, na které chcete, abychom Vám informační SMS zprávy zasílali.